22.09.2016

Aidon gjorde sitt avstamp i Finland, som bäst erövras Norge och sedan är det Sveriges tur. Resten av Europa hägrar i framtiden. Tillväxtfarten är omkring hundra procent och inom kort är företagets omsättning tresiffrig – i miljoner.

Aidon, som till en början specialiserade sig på fjärravläsning av energiförbrukning, fick sin början som en spin-off med före detta anställda vid företaget Enermet 2004. De sju stiftande medlemmarna har rikligt med visioner, erfarenhet och kundrelationer runtom i Norden.

– Vi var inte längre skolpojkar när företaget grundades – många hade redan inhämtat erfarenhet av branschen och business på internationell nivå under tiotals år. Till dem som grundade företaget hörde personer från Norge och Sverige och därför var det naturligt att börja i Norden, berättar Chrons.

Aidon lämnade konkurrenterna långt bakom sig genast efter starten. Aidon är numera föregångare när det gäller att utnyttja intelligenta nät. Konkurrenterna kopierar företaget så mycket de hinner.

På vågtoppen redan i tio år

Aidon har nått den kanske mest eftertraktade positionen i företagsvärlden: föregångare i sin bransch. Det har obestridligen gått inflation i termen, men Aidon har förtjänat denna titel. Aidon har bland annat utnyttjat Big Data och industriella internet i över tio år redan – länge innan termerna ens var myntade.

– Ungefär 2005 uppfann någon smart grids, dvs. intelligenta nät, och detta var som klippt och skuret för oss, säger Chrons.

Den ledande tanken i intelligenta nät är att konsumenterna deltar i energiproduktionen och -användningen på olika sätt. Användningen av förnybara energikällor gör också konsumenterna till energiproducenter. Detta ställer nya krav på elnäten.

I och med de intelligenta näten började företaget komplettera sin huvudsakliga produkt, mätaren för fjärravläsning, med teknologi. Mätaren omvandlades till en energitjänstanordning som tillhandahåller information om konsumentens elförbrukning samt om själva elnätet. På detta sätt fick intelligent mätning sin början.

– Det som Nokia gjorde med mobiltelefonerna gjorde Aidon med fjärravläsning: anordningen har kompletterats med en massa teknologi, men det ursprungliga syftet finns kvar. Med en smarttelefon kan man fortfarande ringa, och på samma sätt kan man ännu fjärravläsa energiförbrukningen med våra sensorer även om denna egenskap numera bara är en liten del av anordningens funktion, berättar Chrons.

Industriella internet och Big Data ändrar branschen hela tiden. Aidons avläsningsanordningar, som uppgår till flera miljoner, samlar utan avbrott in data från elnäten. Genom att analysera data kan teknologiska innovationer utvecklas och därigenom får kunderna tillgång till bättre produkter och tjänster.

– Vi har ändrat karaktären på efterfrågan i Norden i hela branschen: från mätaravläsning har man övergått till hantering av ett intelligent nät. Vi diskuterar enormt mycket med kunderna och på detta sätt ökar också kravnivån hela tiden. Det är vårt sätt att arbeta, konstaterar Chrons.

Tillväxtlånet fyllde finansieringstomrummet

När Chrons får frågan om de största utmaningarna under åren tvekar han inte en sekund: finansiering, finansiering och finansiering.

– Bankerna finansierar inte i tillräcklig omfattning företag som Aidon, dvs. företag vars största tillväxt kommer att vara i framtiden. Bankerna tittar endast på siffror från det förgångna. Finansieringen har vi varit tvungna att hitta på annat håll, säger Chrons.

Som finansieringslösningar har företaget använt ägarnas egna pengar, försäkringsbolagens tjänster samt flera av Finnveras instrument.

– Finnvera beviljade finansiering redan innan Aidon grundades. Med det dåvarande kapitallånet körde vi igång. Vi var ett av Finlands största startupföretag med en startfinansiering på nästan fyra miljoner euro, minns Chrons.

Drygt tio år senare kan Aidon inte längre kallas startup, då den eftersträvade omsättningen närmar sig hundra miljoner. Enligt Chrons är detta ett kritiskt skede där finansieringslösningarna är få.

Finnveras nya tillväxtlån var dock exakt vad Aidon behövde.

– När företaget växer från mellanstort till stort och börjar ha nationalekonomisk betydelse är det oerhört svårt att hitta finansiering. Finnveras tillväxtlån fyllde detta tomrum utmärkt, säger Chrons nöjt.

Tillväxtlånet beviljas SMF- och midcap-företag som varit verksamma i minst tre år. Lånet beviljas för tillväxt- och internationaliseringsprojekt och för företagsarrangemang. Med hjälp av lånet är syftet att få marknadsbestämda finansiärer att gå med i projekt som har höga risker men vars lönsamhet och effekt uppskattas vara goda.

För Aidon är detta inget problem: enligt Chrons är arbetsfältet i branschen obegränsat – det är bara att inta marknaden.  Enbart i Europa finns det 270 miljoner mätställen. Först koncentrerar sig företaget dock på Norden.

– I de nordiska länderna kompletteras serviceutbudet med analysering av data, Big Data och service. Därefter erövrar vi resten av världen, säger Chrons.

Bäst att fästa säkerhetsbältena.

Aidon Oy

  • Nordens ledande leverantör av intelligenta mätningssystem.
  • Över en miljon energitjänstanordningar i drift.
  • Grundades 2004 i Jyväskylä.
  • Omsättning: 19 miljoner euro (2015), 42 miljoner euro (2016e).
  • Kontor: Jyväskylä, Täby (Sverige) och Asker (Norge).
  • Egen forsknings- och utvecklingsenhet, starkt teknologisamarbete.

Historia

2004: Aidon grundas i Jyväskylä.

2004: Sverige tar som första nordiska land i bruk digitala system för elavläsning.

2011: Aidons omsättning mer än fördubblas jämfört med året innan och uppgår till 35 miljoner.

2015: Aidon ingår Nordens största leveransavtal om fjärravläsning av 700 000 anordningar.

2016: Aidon intar den ledande ställningen i Norge.

2016: Aidon nominerad till Nordiska rådets miljöpris.

Läs mer om tillväxtlån