13.03.2019

Henna Raiski började fundera på att starta ett eget företag för ungefär fem år sedan, då flera år i olika uppgifter inom social- och hälsobranschen hade gett henne den erfarenhet och beslutsamhet som krävdes. Raiski är utbildad socionom och hade under sin karriär arbetat mångsidigt inom till exempel barnskydd och vuxensocialarbete.

– Vi började planera för Aarreranta eftersom bekanta till mig inom samma bransch också drömde om att starta en helt ny tjänst som stöd för barn, säger Raiski.

Trion slog sina kloka huvuden samman och började skissa upp en affärsplan tillsammans med Kuudestaan ry, som stödjer lokal företagsverksamhet. Den lilla enheten med sju platser, som fokuserar på barnskydd och särskilt vård utom hemmet för barn under 15 år, startade i Etseri år 2015.

Begynnelseborgen hjälpte Aarreranta att komma i gång

Finnveras begynnelseborgen kom på tal när de nya företagarna gick igenom affärsplanen och finansieringsalternativen med en konsult som specialiserat sig på företag inom det sociala området.

– Allting löpte smidigt i bakgrunden, och jag minns inte att vi skulle ha haft några problem i det avseendet, konstaterar Raiski.

Begynnelseborgen hjälper nya företag när företagets egna säkerheter inte räcker till för att få lån – med andra ord gör borgen det lättare för företaget att få banklån, eftersom banken kan ansöka om Finnveras begynnelseborgen som partiell säkerhet för lånet.

För Aarreranta var Finnveras hjälp välkommen för att få dagliga ärenden att rulla medan det fortfarande fanns bara några barn i enheten. Lånet som beviljades med hjälp av begynnelseborgen användes för nödvändiga utgifter i startskedet, som för att betala löner och möblera enheten.

Det sökande företagets, alltså i detta fall Aarrerantas, egen bank sökte begynnelseborgen hos Finnvera, och Aarreranta behövde inte själv vara i kontakt med Finnvera. Begynnelseborgen är avsedd för nystartade, personägda företag i enlighet med EU:s definition av SMF-företag, som införts i handelsregistret för högst tre år sedan.

Trygghet och kvalitet med ett eget ansikte

Aarrerannan vahvuuksiin kuuluvat Henna Raiskin mukaan kodinomaisuus ja aidosti välittävä tunnelma. Vaikeista tai rankoistakin oloista sijaishuollon piiriin saapuvat lapset saavat tukea kasvuun silloin, kun hoitoon panostetaan laadukkaasti ja ajan kanssa.

– Det är viktigt att våra egna ansikten syns, eftersom det ökar klienternas, dvs. barnens, trygghetskänsla, säger Raiski. (tämä sitaatissa)

För att svara mot konkurrensen i branschen är kvalitet Aarrerantas viktigaste fördel. Målet med satsningar på kvalitet är också att samma medarbetare ska stanna längre och barnen ska få en känsla av varaktighet.

– Vi erbjuder personalen till exempel chefsutbildningar och möjlighet att fördjupa sin yrkeskompetens inom bland annat neuropsykiatri, säger Raiski.

Henna Raiski rekommenderar begynnelseborgen även för andra som grundar sitt första företag, i synnerhet på grund av att tjänsten är smidig.

Läs mer:

Begynnelseborgen

Att grunda ett foretag