Sök i finnvera.fi

För medier

Tillbaka

För medier

I detta avsnitt finns information om Finnvera för journalister och medier.

Personlig betjäning får du genom att kontakta Finnveras koncernkommunikation.

Finnvera i korthet

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Finska exportföretag kan erhålla garantier mot politiska och kommersiella risker förknippade med exportverksamhet. Politiska risker avser ekonomiska och politiska risker i de länder där företagets kunder finns. Kommersiella risker hänför sig till köparen eller banken som finansierar köpet.

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Nyckeltal

Status
31.12.2019
Kunder
24 500
Personal
364

Ansvarsstock

SMF- och midcap-företag
2,3 md €
Stora företag
25,2 md €

Siffrorna gäller Finnverakoncernen.

Finnveras långfristiga kapitalanskaffning genomförs huvudsakligen genom att emittera masskuldebrevslån på kapitalmarknaden. Finnvera skaffar långfristig finansiering i huvudsak genom att emittera skuldebrev inom ramen för Euro Medium Term Note-låneprogrammet som finska staten gått i borgen för.
Mer information finns på våra investerarsidor.

Årsöversikter och delårsrapporter

2019

Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1.-30.6.2019 på engelska (PDF)

2018

Årsöversikt och företagsansvar 2018 på engelska (PDF)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 på engelska (PDF)

Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2018 på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2018 på engelska (PDF)

2017

Årsberättelse, på finska

Årsberättelse, på engelska

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2017 på engelska (PDF)

2016

Årsberättelse 2016, på finska

Årsberättelse 2016, på engelska

Bokslut 2016, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016 (PDF)

2015

Årsberättelse 2015, på finska

Årsberättelse 2015, på engelska

Bokslut 2015, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-30.9.2015, på finska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-30.6.2015, på finska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-31.3.2015, på finska (PDF)

2014

Årsberättelse 2014

Bokslut 2014, på finska (PDF)

Bokslut 2014, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på finska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2014 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2014 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2014 (PDF)

2013

Årsberättelse 2013 (PDF)

Bokslut 2013 (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2013 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2013 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2013 (PDF)

2012

Årsberättelse 2012 (PDF)

Bokslut 2012 (PDF)

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet (PDF)

GRI-jämförelse (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2012 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2012 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2012 (PDF)

2011

Årsberättelse 2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2011 (PDF)

2010

Årsöversikt 2010 (PDF)

Ekonomisk översikt 2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2010 (PDF)

2009

Årsöversikt 2009 (PDF)

Ekonomisk översikt 2009 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2009 (PDF)

2008

Årsöversikt 2008 (PDF)

Ekonomisk översikt 2008 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2008 (PDF)

Tabelldel för delårsrapport 2008 (PDF)

2007

Årsberättelse 2007 (PDF)

Ekonomisk översikt 2007 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2007 (PDF)

Tabelldel för fokslutskommuniké 30.6.2007 (PDF)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder; IFRS (PDF)
 
2006

Verksamhetsberättelse (PDF)

Bokslut och årsredovisning (PDF)

Delårsrapport 1-6/2006

2005

Årsberättelse (PDF)

2004

Årsberättelse (PDF)

2003

Årsberättelse (PDF)

2002

Årsberättelse, på finska (PDF)

2001

Årsberättelse, på finska (PDF)

2000

Årsberättelse (PDF)

Publiceringstider

Halvårsrapport 1.1.–30.6.2020

Publiceras: 21.8.2020

Kontakta koncernkommunikationen

Koncernkommunikationen

Kommunikationsdirektör Tarja Svartström, 040 826 2006
Kommunikationschef Tiina Riippa, 040 481 1165
Ansvarig webbredaktör Mari Nevanperä-Hyvönen, 040 142 9899
Informatör Minna Hassinen, 040 760 8897
Informatör Saara Helminen, 040 070 8596

E-post: fornamn.efternam@finnvera.fi

 

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information