Sök i finnvera.fi

Kapitalanskaffning

Tillbaka

Kapitalanskaffning

Finnvera strävar till att säkerställa diversifierad finansiering enligt källa och löptid. De viktigaste finansieringsvalutorna vid utgången av 2017 var EUR och USD. Maximibeloppet för obligationer med borgen av finska staten är 15 miljarder euro.

Finnvera-koncernens mandat att tillhandahålla finansiering för exportkrediter utöver finansiering till små och medelstora företag medför ett ökat finansieringsbehov. Huvudparten av framtida uplåning kommer att ske inom ramen för MTN-programmet som uppgår till 11 miljarder euro.

 

Medium Term Note-låneprogram

Kreditvärderingsinstitut

Kreditbetyg

Moody's

Aa1

Standard & Poor's

AA+

Program är garanterade av staten. Under Finnveras låneprogram är den i enlighet med värdepappersmarknadslagens 7 kap. 3§ offentliggjorda hemstaten för en emittent av värdepapper Finland.

Arrangör

HSBC Bank plc

Dealers

Citigroup Global Markets Limited 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Danske Bank A/S
Deutsche Bank AG, London Branch 
HSBC Bank plc 
Nordea Bank AB (PUBL)

Länkar:

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information