Sök i finnvera.fi

Årsöversikter

Tillbaka

Årsöversikter och delårsrapporter

2019

Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1.-30.6.2019 på engelska (PDF)

2018

Årsöversikt och företagsansvar 2018 på engelska (PDF)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 på engelska (PDF)

Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2018 på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2018 på engelska (PDF)

2017

Årsberättelse, på finska

Årsberättelse, på engelska

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2017 på engelska (PDF)

2016

Årsberättelse 2016, på finska

Årsberättelse 2016, på engelska

Bokslut 2016, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Halvårsrapport 1.1.-30.6.2016 (PDF)

2015

Årsberättelse 2015, på finska

Årsberättelse 2015, på engelska

Bokslut 2015, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-30.9.2015, på finska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-30.6.2015, på finska (PDF)

Delårsrapport 1.1.-31.3.2015, på finska (PDF)

2014

Årsberättelse 2014

Bokslut 2014, på finska (PDF)

Bokslut 2014, på engelska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på finska (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet, på engelska (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2014 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2014 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2014 (PDF)

2013

Årsberättelse 2013 (PDF)

Bokslut 2013 (PDF)

Redogörelse för forvaltnings- och styrsystemet (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2013 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2013 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2013 (PDF)

2012

Årsberättelse 2012 (PDF)

Bokslut 2012 (PDF)

Redogörelse för förvaltnings- och styrsystemet (PDF)

GRI-jämförelse (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2012 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2012 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2012 (PDF)

2011

Årsberättelse 2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2011 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2011 (PDF)

2010

Årsöversikt 2010 (PDF)

Ekonomisk översikt 2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.9.2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2010 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 31.3.2010 (PDF)

2009

Årsöversikt 2009 (PDF)

Ekonomisk översikt 2009 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2009 (PDF)

2008

Årsöversikt 2008 (PDF)

Ekonomisk översikt 2008 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2008 (PDF)

Tabelldel för delårsrapport 2008 (PDF)

2007

Årsberättelse 2007 (PDF)

Ekonomisk översikt 2007 (PDF)

Delårsrapport 1.1. - 30.6.2007 (PDF)

Tabelldel för fokslutskommuniké 30.6.2007 (PDF)

Finnvera Abp:s övergång till internationella redovisningsstandarder; IFRS (PDF)
 
2006

Verksamhetsberättelse (PDF)

Bokslut och årsredovisning (PDF)

Delårsrapport 1-6/2006

2005

Årsberättelse (PDF)

2004

Årsberättelse (PDF)

2003

Årsberättelse (PDF)

2002

Årsberättelse, på finska (PDF)

2001

Årsberättelse, på finska (PDF)

2000

Årsberättelse (PDF)

Publiceringstider

Halvårsrapport 1.1.–30.6.2020

Publiceras: 21.8.2020

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information