Sök i finnvera.fi

Organisation

Tillbaka

Organisation

Förvaltningsrådet

Ordförande

 • Antti Rantakangas

  riksdagsledamot (Centern)

Vice ordförande

 • Krista Kiuru

  riksdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Medlemmar

 • Anette Vaini-Antila

  Andra vice ordförande (Finlands Ekonomer)

 • Anne Louhelainen

  Student-merkonom

 • Carita Orlando

  verkställande direktör (ACC Orlando)

 • Eero Suutari

  Företagare

 • Eeva-Johanna Eloranta

  rikdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

 • Jaana Möntti

  Finansieringschef (Finnvera)

 • Kari Luoto

  verkställande direktör (Päivittäistavarakauppa ry)

 • Lasse Hautala

  Agrolog

 • Laura Huhtasaari

  riksdagsledamot (Sannfinländarna)

 • Leila Kurki

  Sysselsättningspolitisk expert (Tjänstemannacentralorganisationen STTK)

 • Pia Björkbacka

  Internationell expert (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

 • Pia Kauma

  riksdagsledamot (Samlingspartiet)

 • Timo Kalli

  Jordbrukare

 • Tommi Toivola

  Direktör (Finlands Näringsliv EK)

 • Veli-Matti Mattila

  Direktör, chefsekonom (Finance Finland FFI)

 • Ville Niinistö

  Pol.Mag.

Styrelse

Ordförande

Pentti Hakkarainen (1958), EM, JK, vicehäradshövding
Ordförande i styrelsen sedan 2017
Medlem i ECB:s Banktillsynsråd

Olvi Oyj, ordförande i styrelsen sedan 21.4.2017

I vice ordförande

Antti Neimala (1963), JK, vicehäradshövding
Styrelsemedlem sedan 29.3.2019
Överdirektör
Arbets- och näringsministeriet

II vice ordförande

Terhi Järvikare (1970), EL
Styrelsemedlem sedan 2017
Överdirektör
Finansministeriet

Ritva Laukkanen (1954), EM
Styrelsemedlem sedan 2017
AccessHolding Microfinance AG, Berlin styrelsemedlem 2015-                                                      
Finnfund, ordförande i styrelsen 2013-

Pekka Nuuttila (1956), forstmästare
Styrelsemedlem sedan 29.3.2019

Pirkko Rantanen-Kervinen (1949), ekonom
Styrelsemedlem sedan 2017

Antti Zitting (1956), företagarrådet
Styrelsemedlem sedan 2015
Plastep Ab, styrelsemedlem 2016–
Sacotec-bolagen, ordförande i styrelserna 2014–
Sten&Co Oy Ab, styrelsemedlem 2011–
Teknologiateollisuus ry:n 100-vuotissäätiö, ordförande i styrelsen 2014–

Ledningsgrupp och direktion

Ledningsgruppen behandlar frågor med anknytning till strategin, riktlinjerna för affärsverksamhet och kundarbete samt ägarestyrningen. Till ledningsgruppen hör verkställande direktören, vice verkställande direktören, affärsverksamhetsdirektör för SMF-företag, affärsverksamhetsdirektör för stora företag, ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, kommunikationsdirektören och direktören som ansvarar för risk- och kvalitetskontroll. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Pauli Heikkilä (1962), Tekn. dr.
verkställande direktör

Ordförande för ledningsgruppen, direktionen och
finansieringsledningsgruppen 2005–
Laatukeskus Excellence Finland, ledamot i
förhandlingsdelegationen 2005–

Topi Vesteri (1956), vicehäradshövding
vice verkställande direktör

Medlem i ledningsgruppen 2005–
Medlem i direktionen och finansieringsledningsgruppen 1999–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseordförande 2004–

Jussi Haarasilta (1973) jur. mag., EM
affärsverksamhetsdirektör, stora företag

Medlem i ledningsgruppen 2015–
Medlem i direktionen och finansieringsledningsgruppen 2015–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseledamot

Juuso Heinilä (1978), DI, KTM
affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2018

Ulla Hagman (1969), EM
ekonomidirektör, ekonomi och IT

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2007
Företagsanalys rf:s styrelseledamot 2004–
Företagsanalys rf, ordförande för arbetsgruppen Yritystutkijan auktorisointi 2004–
Suomen Vientiluotto Oy, styrelseledamot 2010-

Risto Huopaniemi (1975), JK
förvaltningsdirektör, juridiska ärenden och administration

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 15.12.2009
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, styrelseledamot, 2010–

Tarja Svartström (1971), AFM
kommunikationsdirektör, kommunikation och HR

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 9.5.2011

Merja Välimäki (1962), EM
direktör, risk- och kvalitetshantering

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.10.2015

Direktionen behandlar frågor som har en väsentlig inverka på personalen på Finnvera. Till direktionen hör förutom ledningsgruppens medlemmar även Östra-Finlands regiondirektör och personalföreningarnas representanter.

Mikko Vänttinen (1964), student-merkonom
regiondirektör, Östra Finland

Medlem i direktionen fr.o.m. 1.1.2018

Heikki Lähdesmäki (1961), EM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2006–
Finnveran Akavalaiset ry

Päivi Mylläri (1965), tradenom
Indrivningssakkunnig

Medlem i direktionen 2014–
Finnveran Toimihenkilöt ry

Mika Johansson (1981), FM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2019–
Erityisrahoituksen Ammattilaiset ERA Pro ry

Regionorganisation

Södra Finland
Helsingfors, Villmanstrand, Kotka

Regiondirektör Anna Karppinen
Regionchef Janne Koivuniemi
Regionchef Matti Reijonen
Regionchef Anneli Soppi

Västra Finland
Björneborg, Åbo, Vasa

Regiondirektör Seija Pelkonen
Regionchef John Erickson
Regionchef Pia Kiuru

Östra Finland
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel

Regiondirektör Mikko Vänttinen
Regionchef Hannu Puhakka

Central Finland
Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors

Regiondirektör Juha Ketola
Regionchef Kari Hytönen
Regionchef Heli Liinanki

Norra Finland
Kajana, Uleåborg, Rovaniemi

Regiondirektör Pasi Vartiainen
Regionchef Kari Tuominen

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information