Sök i finnvera.fi

Organisation

Tillbaka

Organisation

Förvaltningsrådet

Ordförande

 • Sofia Vikman

  riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Vice ordförande

 • Johannes Koskinen

  rikdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

Medlemmar

 • Anette Vaini-Antila

  Andra vice ordförande (Finlands Ekonomer)

 • Anne Kalmari

  riksdagsledamot (Centern)

 • Carita Orlando

  verkställande direktör (Finlands Företagarkvinnor rf)

 • Eeva-Johanna Eloranta

  rikdagsledamot (Finlands Socialdemokratiska Partiet)

 • Jaana Möntti

  Finansieringschef (Finnvera)

 • Joakim Strand

  riksdagsledamot (Svenska folkpartiet)

 • Juha Pylväs

  riksdagsledamot (Centern)

 • Juho Kautto

  riksdagsledamot (Vänsterförbundet)

 • Kari Luoto

  verkställande direktör (Päivittäistavarakauppa ry)

 • Leila Kurki

  Expert (Tjänstemannacentralorganisationen STTK)

 • Lulu Ranne

  riksdagsledamot (Sannfinländarna)

 • Mari Holopainen

  riksdagsledamot (De Gröna)

 • Pia Björkbacka

  Internationell expert (Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC)

 • Tommi Toivola

  Direktör (Finlands Näringsliv EK)

 • Veli-Matti Mattila

  Direktör, chefsekonom (Finance Finland FFI)

 • Wille Rydman

  riksdagsledamot (Samlingspartiet)

Styrelse

Ordförande
Pentti Hakkarainen (1958), EM, JK, vicehäradshövding

Pentti Hakkarainen har varit ordförande i Finnveras styrelse sedan 2017. Han är också ordförande för Finnveras styrelses belöningsutskott. Han är även ordförande för Olvi Oyj:s styrelse. Han har verkat som finansieringsdirektör för Outokumpu Oyj samt som verkställande direktör för OKO Oyj och Postipankki Oyj. Hakkarainen var vice generaldirektör för Finlands Bank och ordförande för Finansinspektionens direktion åren 2008–2017. Han är också medlem i huvudsyssla i ECB:s råd för banktillsyn.

I vice ordförande
Antti Neimala (1963), överdirektör, JK, vicehäradshövding

Antti Neimala är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens belöningsutskott sedan 29.3.2019. Neimala verkar som chef för arbets- och näringsministeriets sektion för sysselsättning och fungerande marknader sedan augusti 2018. Dessförinnan var han överdirektör för Konkurrens- och konsumentverkets konsumentansvarsområde och konsumentombudsman. Niemala verkade som vice vd och i andra ledningsuppgifter inom Företagarna i Finland åren 2001–2004 och 2007–2017, som projektledare inom handels- och industriministeriet åren 2004–2007 och som direktör för Finlands Näringsliv EK:s enhet för små och medelstora företag år 2010.

II vice ordförande
Terhi Järvikare (1970), EL

Terhi Järvikare har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2017 och är också medlem av styrelsens revisionsutskott. Hon har arbetat som överdirektör för finansministeriets skattesektion sedan 2015. Åren 2012 verkade Järvikare som direktör med ansvar för beskattningen inom Centralhandelskammaren. Dessförinnan arbetade hon inom finansministeriet, åren 1996–2005 som överinspektör och 2005–2012 som förhandlande tjänsteman.

Ritva Laukkanen (1954), EM

Ritva Laukkanen har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2017. Hon är ordförande för Finnveras styrelses revisionsutskott. Sedan 2012 har hon arbetat med olika styrelseuppdrag. Laukkanen är ordförande för Fonden för industriellt samarbete Ab Finnfunds direktion och styrelsemedlem i AccessHolding Microfinance AG Berlin. Åren 1990–2011 innehade hon flera ledningsuppdrag inom det internationella finansieringsbolaget IFC, som hör till Världsbankgruppen. Innan hon kom till IFC arbetade Laukkanen i tio års tid i olika uppgifter inom American Scandinavian Banking Corporation i New York, bland annat i ledningen för bankens utlåningsverksamhet.

Pekka Nuuttila (1956), forstmästare

Pekka Nuuttila är medlem i Finnveras styrelse och styrelsens revisionsutskott sedan 29.3.2019.

Sedan 1991 har han arbetat med olika styrelseuppdrag. Nuuttila har varit medlem i Kauppahuone Laakkonen Oy:s styrelse sedan 2018 och styrelseordförande för Suomen Luotto-osuuskunta sedan 2012. Han var medlem i Realia Group Oy:s styrelse åren 2003–2017 och i Centralhandelskammarens styrelse fram till 2014, samt vice ordförande i Luottokuntas styrelse åren 2009–2012. Nuuttila verkade som direktör för Nordea Bank Finland Abp:s bankverksamhet i Finland åren 2008–2012 och som biträdande direktör 2012–2018, med ansvar för företagsbankerna i Finland. Dessförinnan verkade han i många olika uppgifter inom Nordea och dess föregångare.

Pirkko Rantanen-Kervinen (1949), ekonom

Pirkko Rantanen-Kervinen har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2013 och är också medlem av styrelsens revisionsutskott. Rantanen-Kervinen verkade som styrelsemedlem inom LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag fram till slutet av 2018. Åren 1974–2010 arbetade Rantanen-Kervinen med olika ledningsuppdrag inom Saga Furs Oyj, senast som verkställande direktör.

Antti Zitting (1956), DI

Antti Zitting har varit medlem i Finnveras styrelse sedan 2015 och är också medlem i styrelsens belöningsutskott. Fram till 2014 arbetade han som företagare inom Sacotec Components Oy, och numera är han styrelseordförande för Sacotec-bolagen. Zitting har också suttit i styrelsen för följande bolag och organisationer. Olympiska kommittén, Sten&Co Oy Ab och Plastep Oy. Han är styrelseordförande för Teknologiateollisuus ry:s 100-årsstiftelse och Finlands korgbollsförbund. Zitting var också styrelserådsordförande för Arbetslöshetsförsäkringsfonden (fr.o.m. 1.1.2019 Sysselsättningsfonden) år 2018 och fortsätter som vice ordförande år 2019.

Ledningsgrupp och direktion

Ledningsgruppen behandlar frågor med anknytning till strategin, riktlinjerna för affärsverksamhet och kundarbete samt ägarestyrningen. Till ledningsgruppen hör verkställande direktören, vice verkställande direktören, affärsverksamhetsdirektör för SMF-företag, affärsverksamhetsdirektör för stora företag, ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, kommunikationsdirektören och direktören som ansvarar för risk- och kvalitetskontroll. Ledningsgruppen sammanträder en gång i månaden.

Pauli Heikkilä (1962), Tekn. dr.
verkställande direktör

Ordförande för ledningsgruppen, direktionen och finansieringsledningsgruppen 2005–
Laatukeskus Excellence Finland, ledamot i förhandlingsdelegationen 2005–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseordförande 2019–

Jussi Haarasilta (1973) jur. mag., EM
affärsverksamhetsdirektör, stora företag

Medlem i ledningsgruppen 2015–
Medlem i direktionen och finansieringsledningsgruppen 2015–
Finlands Exportkredit Ab, styrelseledamot 2016–
Finnfund, styrelseledamot 2019–

Juuso Heinilä (1978), DI, KTM
affärsverksamhetsdirektör, SMF-företag

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2018

Ulla Hagman (1969), EM
ekonomidirektör, finans och treasury

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.9.2007
Företagsanalys rf:s styrelseledamot 2004–
Företagsanalys rf, ordförande för arbetsgruppen Yritystutkijan auktorisointi 2004–
Suomen Vientiluotto Oy, styrelseledamot 2010-

Risto Huopaniemi (1975), JK
förvaltningsdirektör, juridiska ärenden och administration

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 15.12.2009
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry, styrelseledamot, 2010–

Tapio Jordan (1967), EM, AFK
Group Chief Credit Officer

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 5.4.2019

Minna Kaarto (1980), DI
Utväcklingsdirektör, (CDO, Chief Digitalisation Officer)

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 1.6.2019

Tina Schumacher (1967), EM, CEFA
direktör, riskkontrol

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 20.11.2019

Direktionen behandlar frågor som har en väsentlig inverka på personalen på Finnvera. Till direktionen hör förutom ledningsgruppens medlemmar även Östra-Finlands regiondirektör och personalföreningarnas representanter.

Tarja Svartström (1971), AFM
kommunikationsdirektör, kommunikation och HR

Medlem i ledningsgruppen och direktionen fr.o.m. 9.5.2011

Mikko Vänttinen (1964), student-merkonom
regiondirektör, Östra Finland

Medlem i direktionen fr.o.m. 1.1.2018

Heikki Lähdesmäki (1961), EM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2006–
Finnveran Akavalaiset ry

Ilse Salonen (1959), merkonom
sakkunnig

Medlem i direktionen 2019–
Finnveran Toimihenkilöt ry

Mika Johansson (1981), FM
finansieringschef

Medlem i direktionen 2019–
Erityisrahoituksen Ammattilaiset ERA Pro ry

Regionorganisation

Södra Finland
Helsingfors, Villmanstrand, Kotka

Regiondirektör Anna Karppinen
Regionchef Janne Koivuniemi
Regionchef Matti Reijonen
Regionchef Anneli Soppi

Västra Finland
Björneborg, Åbo, Vasa

Regiondirektör Seija Pelkonen
Regionchef Päivi Kinnunen
Regionchef Pia Kiuru

Östra Finland
Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel

Regiondirektör Mikko Vänttinen
Regionchef Hannu Puhakka

Central Finland
Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors

Regiondirektör Juha Ketola
Regionchef Kari Hytönen
Regionchef Heli Liinanki

Norra Finland
Kajana, Uleåborg, Rovaniemi

Regiondirektör Pasi Vartiainen
Regionchef Kari Tuominen

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information