Sök i finnvera.fi

Introduktion

Tillbaka

Finnvera i korthet

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).

Finska exportföretag kan erhålla garantier mot politiska och kommersiella risker förknippade med exportverksamhet. Politiska risker avser ekonomiska och politiska risker i de länder där företagets kunder finns. Kommersiella risker hänför sig till köparen eller banken som finansierar köpet.

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Nyckeltal

Status
30.06.2018
Kunder
26 600
Personal
376

Ansvarsstock

SMF- och midcap-företag
2,5 md €
Stora företag
22,9 md €

Siffrorna gäller Finnverakoncernen.

Bolaget vänder sig till den internationella finansmarknaden för att skaffa det kapital som behövs för finansiering av exportkrediter och den inhemska verksamheten. Bolaget har tillgång till ett statsgaranterat EMTN-låneprogram på 11 miljarder euro med följande kreditbetyg:

  • Moody’s: Aa1
  • Standard & Poor’s: AA+

Finnverakoncernens skuldebrev som emitterats inom ramen för låneprogrammet per 30.6.2018:

  • EUR 5.250.000.000
  • USD 3.000.000.000
  • SEK 5.500.000.000

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information