I workshoppen, som kan skräddarsys för företaget, utmanar vi nyckelpersonerna i företaget att diskutera företagets exportkreditpolicy, dvs. bland annat vilka skyddsmetoder mot kreditrisk och lösningar för köparfinansiering företaget skulle kunna använda i sin exportverksamhet. Vi vill diskutera aktuella exportprojekt hos företaget och hitta finansieringslösningar för dem. Syftet med workshoppen är att SMF-företaget ska få tillgång till verktyg för att utveckla och öka sin exportförsäljning. Som bäst belastar dessa lösningar inte företagets balansräkning eller kassa.

Exempel på teman som behandlas på workshoppen:

  • hantering av köparrisk med kreditförsäkring, remburs eller bankgaranti
  • köparfinansiering med kontokredit, remburs med betalningstid eller växel
  • skyddsmetoder mot kreditrisk och köparfinansieringslösningar som lämpar sig för företaget
  • exportörens driftskapitalfinansiering och leveranssäkerheter i samarbete med banken och Finnvera.

För vilka företag lämpar sig workshoppen?

Workshoppen om exporthandel är avsedd för finansieringsdugliga SMF-företag som eftersträvar tillväxt genom direkt export. Vi förutsätter att företaget har aktuella, konkreta exportaffärer och att dess första exportaffärer gärna redan har genomförts. Vi önskar att företagets bank deltar i workshoppen.

Hur kan vi delta?

Om ditt företag uppfyller kriterierna ovan, ta kontakt per e-post: erno.ihto(at)finnvera.fi. Efter detta kontaktas du av vårt team som specialiserar sig på finansieringslösningar för exporthandel.