Ju större förskottsbetalningar du får av köparen, desto mindre behov har du att använda andra skyddsmetoder. Om köparen förutsätter en bankgaranti som säkerhet för förskottsbetalning, kan du vid behov utnyttja Finnveras exportgaranti som motsäkerhet till din bank.

Du kan minska riskerna förknippade med köparen och landet med våra exportgarantiprodukter. Kontakta oss och din bank redan i ett tidigt skede.

Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid. Du kan använda den för att försäkra dina fordringar hos utländska köpare mot kreditförluster. Exportkreditgarantier används vanligtvis vid kontinuerlig handel med samma köpare, där betalningstiden är några månader.

Kreditriskgarantin är avsedd för export med både kort och lång betalningstid. Du kan använda den för att försäkra dina fordringar hos utländska köpare mot kreditförluster. Med kreditriskgarantin kan du även täcka risker förknippade med att handeln avbryts under tillverkning.

Förutom dessa exportgarantier som vi beviljar exportören erbjuder vi även finansiärer flera produkter avsedda för skydd mot kreditrisker.