Sök i finnvera.fi
Tillbaka

En vanlig situation: ditt företag vill ha kontanter, din kund vill ha betalningstid

När du försäkrar din exportaffär med en exportkreditgaranti kan du sälja din fordran till finansieringsbolaget och få en del av köpesumman i kontanter. Vår köparkreditgaranti minskar å sin sida risken för din bank. När din kund skickar en godkänd växel kan din bank köpa den och på detta sätt får du kontanter.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information