Sök i finnvera.fi

Betalningssätt inom export

Tillbaka

Valet av betalningssätt gäller först och främst riskhantering

Med hjälp av bra planering på förhand kan du avsevärt förbättra din konkurrenskraft inom export och undvika kreditförluster. Det är klokt att jämföra olika betalningssätt i god tid före offerten görs och välja den lösning som lämpar sig bäst för respektive situation.

+Visa mer

Betalningsorder

(Payment order, T/T)

En betalningsorder motsvarar en inhemsk girering. Användningen av betalningsorder baserar sig på förtroende mellan köparen och exportören, och betalningssättet skyddar inte exportören mot risker förknippade med erhållande av betalning. En betalningsorder är ett snabbt betalningssätt med de förmånligaste kostnaderna. Beroende på målland finns betalningen på mottagarens konto inom 1–3 bankdagar från att den debiterats betalarens konto.

 
Exportör
Köpare
Exportörens bank
Köparens bank
 

Check

(REKOMMENDERAS INTE)

Checkar rekommenderas inte i exporthandel, eftersom de är långsamma och lätta att förfalska. Dessutom är det dyrare att använda check än betalningsorder.

Exportinkasso

(Documentary collection, Cash against documents CAD)

När exportinkasso används skickar banken affärsdokumenten till köparens bank, som övervakar att betalningen görs. Köparens bank förbinder sig dock inte till att betala köpesumman i en situation där köparen inte utför betalningen eller accepterar växeln. Således ligger risken gällande köparens betalningsförmåga och -villighet hos exportören. Köparen får dokumenten i sin besittning endast mot betalning (Documents against payment, D/P) eller, om exportören beviljar betalningstid, efter att ha accepterat växeln (Documents against acceptance, D/A).

 
Exportör
Köpare
Exportörens bank
Köparens bank
 

Remburs

(Documentary Credit, D/C, Letter of Credit, L/C)

En remburs är en oåterkallelig förbindelse av köparens bank att betala exportören, så länge som exportören uppfyller rembursvillkoren som baserar sig på köpekontraktet. Användning av bekräftad remburs (Confirmed Documentary Credit) skyddar exportören även mot risker förknippade med köparens bank och land. Vid bekräftelse förbinder sig köparens bank att betala rembursens belopp när exportören uppfyller rembursvillkoren. När rembursen används rätt är det en hundraprocentig garanti för att få betalning.

 
Exportör
Köpare
Exportörens bank

Bekräftaren

Köparens bank

Öppnaren

 
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information