Sök i finnvera.fi

Ränteutjämning

Tillbaka

Ränteutjämning

Finlands Exportkredit Ab förvaltar Finlands ränteutjämningssystem.

Finska staten ansvarar på grundval av ränteutjämningsavtalen för det räntestöd som betalas till finansinstituten. Nationellt intresse är en förutsättning för ränteutjämning.

Finlands Exportkredit och finansinstitutet som arrangerar en exportkredit undertecknar ett samarbetsavtal innan finansarrangemanget. Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med flertalet finansinstitut.

I ränteutjämningssystemet har finansinstitutet en betydande roll, då banken förhandlar om kreditavtalet, finansierar krediten och ansvarar för administrering av krediten. Därför förutsätter Finlands Exportkredit att banken som arrangerar krediten är sakkunnig inom exportfinansiering och att bankens kapitalanskaffning har en kreditvärdering på investeringsnivå.

Finansinstitut använder ofta exportgarantier för att täcka kreditrisken, men kan också täcka kreditrisken själv eller på övrigt sätt.

Ytterligare information om ränteutjämningssystemet fås av Finnveras sakkunniga inom exportfinansiering.

Kontaktuppgifter

Länkar och bilagor:

Hur fungerar ränteutjämningen?

Finansinstitutet arrangerar exportkrediter som baseras på CIRR-räntor till sina kunder som köper finländska kapitalvaror och tjänster. CIRR-räntan kommer att fastställas på transaktionsdagen. Det projektspecifika ränteutjämningsavtalet som Finlands Exportkredit och finansinstitutet ingår utgör ett skydd för finansinstitutet, med hjälp av vilket en fordran som grundar sig på CIRR-ränta omvandlas till en fordran med rörlig ränta.

Med stöd av ränteutjämningsavtalet erlägger finansinstitutet en fast CIRR-ränta till Finlands Exportkredit och får en rörlig ränta i utbyte (vanligtvis Euribor eller USD Libor) med tillägg av marginal. Enligt beslut av Arbets- och näringsministeriet är den maximala marginalen som Finlands Exportkredit kan tillsätta till den rörliga räntan följande:

Kredittid i år

Kreditens belopp

 

under 5M€

5-25 M€

25-50 M€

yli 50M€

eller mindre

50 bp

40 bp

35 bp

30 bp

över 5 - 10

50 bp

45 bp

40 bp

40 bp

över 10

50 bp

50 bp

45 bp

40 bp

Ränteutjämningens villkor

Som arrangör och finansiär av exportkrediten på OECD-villkor fungerar ett finansinstitut som administrerar krediten, dess säkerheter och eventuella exportgarantier under hela kredittiden. Kreditvalutan är i regel euron, US Dollar eller köparens landets valuta.

Finlands Exportkredit uppbär ett reserveringsarvode som beräknas både enligt kreditbeloppet och från undertecknandet av kreditavtalet samt en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Ansökan om ränteutjämning

Man bör ansöka om ränteutjämning innan handelsavtalet undertecknas. Ansökan kan lämnas av exportören eller finansinstitutet som befullmäktigats av den utländska köparen.

Ränteutjämningen söks med ansökan nedan, som skickas till adressen: applications.eca@finnvera.fi.

Samarbetsbanker

Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med följande finansinstitut:

ABN AMRO Bank N.V.

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco Santander S.A.

Barclays Bank Plc

Bayerische Landesbank

Citibank International Limited

Citibank N.A.

Commerzbank Aktiengesellschaft

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch

Credit Suisse AG

Danske Bank A/S

Deutsche Bank AG London Branch

DNB Bank ASA

Fortis (BNP Paribas) SA/NV

HSBC Bank Plc

HSBC Bank USA, N.A.

ING Bank N.V

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Jyske Bank A/S

KfW IPEX-Bank GmbH

Mizuho Bank Ltd.

Natixis

Nordea Bank Finland Plc

Raiffeisen Bank International AG

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Societe Generale

Sparebanken Vest

Standard Chartered Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

Svenska Handelsbanken AB (publ.)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

The Royal Bank of Scotland Plc

The Standard Bank of South Africa Limited

UniCredit Bank AG

UniCredit Bank Austria AG

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information