Ränteutjämning

Innehållsförteckning

Ränteutjämning

Finlands Exportkredit Ab förvaltar Finlands ränteutjämningssystem.

I ränteutjämningssystemet har banken en betydande roll. Banken förhandlar om kreditavtalet enligt OECD-villkor, finansierar krediten och ansvarar för administrering av krediten. Banken använder ofta exportgarantier för att täcka kreditrisken, men kan också täcka kreditrisken själv eller på övrigt sätt.

Hur fungerar ränteutjämningen?

Banken arrangerar exportkrediter som baseras på CIRR-räntor till sina kunder som köper finländska kapitalvaror och tjänster. Det projektspecifika ränteutjämningsavtalet som Finlands Exportkredit och finansinstitutet ingår utgör ett skydd för finansinstitutet, med hjälp av vilket en fordran som grundar sig på CIRR-ränta omvandlas till en fordran med rörlig ränta.

Med stöd av ränteutjämningsavtalet erlägger banken en fast CIRR-ränta med tillägg av potentiell marginal till Finlands Exportkredit och får en rörlig ränta i utbyte (vanligtvis Euribor eller USD Libor) med tillägg av marginal enligt följande tabell:

Kredittid i år

Kreditens belopp

 

under 5M€

5–25 M€

25–50 M€

över 50M€

eller mindre 

50 bp

40 bp

35 bp

30 bp

över 5–10

50 bp

45 bp

40 bp

40 bp

över 10

50 bp

50 bp

45 bp

40 bp

Ränteutjämningens villkor

Som arrangör och finansiär av exportkrediten på OECD-villkor fungerar en bank som administrerar krediten, dess säkerheter och eventuella exportgarantier under hela kredittiden. Kreditvalutan är i regel euron, US Dollar eller köparens landets valuta.

Finlands Exportkredit uppbär av kunden en projektspecifik marginal på räntan samt ett reserveringsarvode och en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Samarbetsbanker

Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med följande finansinstitut:

ABN AMRO Bank N.V.

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco Santander S.A.

Barclays Bank Plc

Bayerische Landesbank

Citibank International Limited

Citibank N.A.

Commerzbank Aktiengesellschaft

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch

Credit Suisse AG

Danske Bank A/S

Deutsche Bank AG London Branch

DNB Bank ASA

Fortis (BNP Paribas) SA/NV

HSBC Bank Plc

HSBC Bank USA, N.A.

ING Bank N.V

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Jyske Bank A/S

KfW IPEX-Bank GmbH

Mizuho Bank Ltd.

Natixis

Nordea Bank Finland Plc

Raiffeisen Bank International AG

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Societe Generale

Sparebanken Vest

Standard Chartered Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

Svenska Handelsbanken AB (publ.)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

The Royal Bank of Scotland Plc

The Standard Bank of South Africa Limited

UniCredit Bank AG

UniCredit Bank Austria AG