Finnveras dotterbolag Finlands Exportkredit Ab erbjuder tillsammans med Finnvera internationellt konkurrenskraftiga exportkredittjänster till exportörer och finansinstitut.

Produkterna inom exportkredit är:

  • finansiering av exportkrediter
  • ränteutjämning

Exportkredittjänster med offentligt stöd beviljas för finansiering av kapitalvaror samt konsult- och planeringstjänster.

Beviljandet av finansieringstjänster förutsätter att exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi.

Ytterligare information fås av Finnveras sakkunniga inom exportfinansiering.