Finansiering av exportkrediter

Innehållsförteckning

Finansiering av export- och fartygskrediter

Finlands Exportkredit Ab finansierar export- och fartygskrediter på OECD-villkor på över två år. Finansieringen av exportkrediter förutsätter att en exportgaranti eller fartygsgaranti beviljats av Finnvera.

Finansieringsvillkor

Finlands Exportkredit kan finansiera krediter på OECD-villkor i euro eller US dollar. Krediten är antingen bunden till rörlig ränta (Euribor eller USD Libor) eller till fast ränta (CIRR).

Ett kreditavtal undertecknas av banken som fungerar som exportkreditens arrangör, övriga banker som deltar i finansieringsarrangemanget samt kredittagaren. Efter undertecknandet överför kreditens arrangör exportkrediten till Finlands Exportkredit för finansiering. Banken som arrangerar krediten administrerar den, dess säkerheter och Finnveras garanti under hela kredittiden.

Finlands Exportkredit uppbär av kunden en projektspecifik marginal på räntan samt ett reserveringsarvode och en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Ansökan om finansiering

Finansieringen av export- och fartygskrediter ska sökas innan handelsavtalet undertecknas. Ansökan kan lämnas av exportören eller finansinstitutet som befullmäktigats av den utländska köparen.

Finansiering söks med ansökan nedan, som skickas till adressen: applications.eca(at)finnvera.fi.

För ytterligare information se Finnveras kontakt information om vår sakkunniga inom exportfinansiering och stora företag.

Samarbetsbanker

Finlands Exportkredit har undertecknat samarbetsavtal med följande finansinstitut:

ABN AMRO Bank N.V.

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco Santander S.A.

Bank of America Europe Designated Activity Company

Barclays Bank Plc

Bayerische Landesbank

Citibank International Limited

Citibank N.A.

Commerzbank Aktiengesellschaft

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch

Credit Suisse AG

Danske Bank A/S

Deutsche Bank AG London Branch

DNB Bank ASA

Fortis (BNP Paribas) SA/NV

HSBC Bank Plc

HSBC Bank USA, N.A.

ING Bank N.V

JPMorgan Chase Bank, N.A.

Jyske Bank A/S

KfW IPEX-Bank GmbH

Mizuho Bank Ltd.

MUFG Bank, Ltd.

Natixis

Natwest Markets Plc

Nordea Bank Finland Plc

Raiffeisen Bank International AG

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Societe Generale

Sparebanken Vest

Standard Chartered Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd

Svenska Handelsbanken AB (publ.)

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited

The Standard Bank of South Africa Limited

UniCredit Bank AG

UniCredit Bank Austria AG