Ansökan

Innehållsförteckning

Ansökan

Finansiering av exportkrediter eller ränteutjämning ska ansökas innan handelsavtalet undertecknas. Ansökan kan göras av exportören eller av ett finansinstitut som denne eller den utländske köparen har gett fullmakt åt.

Ansökningsblanketten finns nedan. Blanketten ska skickas till applications.eca(at)finnvera.fi.