Sök i finnvera.fi

Landklassificering

Tillbaka

Landklassificering och landklassificeringskarta

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ifall inga specialvillkor nämnts kan Finnvera vid MT/LT-risktagningen överväga företags- eller projektrisktagning. Vid ST-risktagning kan Finnvera överväga beviljandet av garantier för öppen- och växelkredit. Landpolicyn på webbsidan uppdateras regelbundet men är inte bindande för Finnvera då ländernas ekonomiska och politiska förhållanden kan förändras mycket snabbt.

Kredittider
ST (short term)
 • Högst 2 år
MT/LT (medium/long term)
 • Över 2 år
Landsöversikt

Klicka på landet på kartan eller göra ett val under kartan för att se detaljerna.

Land Politik

 • ATämligen låg risk
 • BRelativt hög risk
 • CHög risk
 • DSärskilt hög risk

Landklassificering

 • 0Inga begränsningar
 • 1Flexibel landpolicy
 • 2Begränsande landpolicy
 • 3Landpolicyn bestäms landspecifikt
 • 4Högt utvecklad ekonom
 • 5Särkskilt låg risk
 • 6Låg risk
 • 7Relativt låg risk
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information