Investeringen kan rikta sig till ett befintligt företag eller ett företag som ska grundas, och den ska främja den ekonomiska utvecklingen både i placeringslandet och i Finland.

Läs mer om produkterna:

  • Investeringsgaranti

    Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker. Täckningsgraden är i allmänhet 95%. Täckningsgrade för investeringsgarantier beviljade för banklån är 100%.

    Läs mer