Sök i finnvera.fi

Nokia Solutions and Networks Oy

Tillbaka

Telekommunikationsutrustning och -service till Argentina

Exportör: Nokia Corporation och/ eller dess dotterbolag
Garantibesittare: JPMorgan Chase Bank, N.A. London Branch
Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
Arrangör: Banco Santander, S.A. och JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch
Köpare: Telecom Argentina S.A.
Köparens land: Argentina
Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
Garanterat belopp: USD 96 miljoner
Maturitet: 7 år
Projektkategori: C
Uppgifterna publiserad: 13.6.2019

Vill du veta mer om andra garanterade affärer?

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information