Etsi Finnverasta

Rahoituksen hakeminen

Edellinen sivu

Rahoituksen hakeminen

Voit tehdä rahoitushakemuksen turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-organisaatiotunnisteella.

Rahoitusta haettaessa yrityksen ei tarvitse olla vielä perustettuna. Finnveran myöntämän lainan voit kuitenkin nostaa käyttöön vasta siinä vaiheessa kun yrityksesi on perustettu ja se on saanut y-tunnuksen.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Asioi sähköisesti

Miten yritystä arvioidaan?

Ennen rahoituspäätöstä Finnvera tekee selvityksen yrityksen mahdollisuuksista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja toteuttaa suunnitelmansa.

Selvityksessä arvioidaan yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta samoin kuin yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Yrittäjän henkilökohtaisen talouden tulee myös olla kunnossa.

Vakuuksien merkitys

Vaikka rahoituspäätöksemme perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, on vakuuksillakin oma roolinsa. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

Osakeyhtiön pääosakkaalta edellytetään ensisijaisesti sijoitusta yhtiön omaan pääomaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, henkilötakausta. Sijoituksen tai henkilötakauksen määrä on 25 % vastuun määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainasta aina henkilökohtaisesti

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Sähköisessä asiointipalvelussa tehtävälle rahoitushakemukselle tarvitaan mm. seuraavat tiedot yrityksestä, yrittäjästä ja hankkeesta:

  • yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • kuvaus rahoitettavasta hankkeesta
  • suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hakemuksen käsittelyä varten tarvitsemme lisäksi yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. Nämä tiedot voi antaa erillisenä liitteenä tai täyttää hakemuksen välilehdille.

Toimivalta yritykseltä tarvitsemme lisäksi kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot ja kuluvalta tilikaudelta viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon. Yrityskaupassa liitetään hakemukseen myös ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot sekä yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, jos sellainen on saatavilla.

Hakemukseen voit lisätä myös muita liitteitä, joita pidät tärkeinä hakemuksen käsittelyn kannalta. Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida mm. kassavarojen riittäminen, joka pyritään varmistamaan kassavirtalaskelmalla. Kassavirtalaskelman laatimisesta voit lukea lisää Yritys-Suomen sivuilta.

Rahoituspäätös

Lähetettyäsi hakemuksen sähköisen asiointipalvelumme kautta saat tiedon siitä, mihin aluekonttoriin hakemus on toimitettu. Tarvittaessa voit tiedustella asiaa Finnveran puhelinpalvelusta 029 460 2580.

Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Pienissä hankkeissa teemme päätökset noin kahdessa viikossa. Suuremmissa rahoitustarpeissa pyrimme tekemään päätökset asiakkaan hankkeen vaatimassa ajassa.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot