Rahoituksen hakeminen kasvuun

Sisällysluettelo

Pk-takauksen hakeminen

Kasvuyritykselle on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran pk-takaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

Pankki hakee pk-takausta puolestasi Finnveralta, joten sinun tai yrityksesi ei tarvitse rahoitusta hakiessasi olla lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan.

Lue lisää: Pk-takaus

Muun rahoituksen hakeminen

Jos pk-takaus ei sovellu hankkeesi rahoitukseen, voit hakea muita Finnveran rahoitusratkaisuja turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-organisaatiotunnisteella.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Miten yritystä arvioidaan?

Jos pankki hakee lainansa vakuudeksi Finnveran pk-takausta, takauspäätöksemme pohjautuu pankin tekemään arvioon yrityksen kasvupotentiaalista, luottokelpoisuudesta ja menestymismahdollisuuksista.

Muiden rahoitusratkaisujen kohdalla Finnvera tekee selvityksen yrityksen mahdollisuuksista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja toteuttaa suunnitelmansa.

Selvityksessä arvioidaan yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta samoin kuin yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Yrittäjän henkilökohtaisen talouden tulee myös olla kunnossa.

Vakuuksien merkitys

Jos hankkeesi rahoitukseen käytetään pk-takausta, emme edellytä takauksellemme erillisiä vastavakuuksia.

Muiden rahoitusratkaisujen kohdalla vakuuksillakin on oma roolinsa, vaikka rahoituspäätöksemme perustuukin yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

Muiden rahoitusratkaisujen osalta edellytämme osakeyhtiön pääosakkaalta ensisijaisesti sijoitusta yhtiön omaan pääomaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, henkilötakausta. Sijoituksen tai henkilötakauksen määrä on 25 % vastuun määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainasta aina henkilökohtaisesti

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Pk-takaus-hakemusten käsittely tapahtuu pankin Finnveralle toimittamien tietojen perusteella.

Jos haet itse muita Finnveran rahoitusratkaisuja sähköisessä asiointipalvelussamme, rahoitushakemukselle tarvitaan mm. seuraavat tiedot yrityksestä, yrittäjästä ja hankkeesta:

  • yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • kuvaus rahoitettavasta hankkeesta
  • suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hakemuksen käsittelyä varten tarvitsemme lisäksi yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. Nämä tiedot pitää antaa erillisenä liitteenä tai täyttää hakemuksen välilehdille.

Toimivalta yritykseltä tarvitsemme lisäksi kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot ja kuluvalta tilikaudelta viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon. Yrityskaupassa liitetään hakemukseen myös ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot sekä yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, jos sellainen on saatavilla.

Hakemukseen voit lisätä myös muita liitteitä, joita pidät tärkeinä hakemuksen käsittelyn kannalta. Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida mm. kassavarojen riittäminen, joka pyritään varmistamaan kassavirtalaskelmalla. Kassavirtalaskelman laatimisesta voit lukea lisää Suomi.fi-sivuilta.

Rahoituspäätös

Pk-takaus

Käsittelemme pankin tekemän pk-takaus-hakemuksen yleensä kolmen arkipäivän aikana ja toimitamme tiedon rahoituspäätöksestämme pankille. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti.

Muut rahoitusratkaisut

Jos haet itse muita Finnveran rahoitusratkaisuja sähköisessä asiointipalvelussamme, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Pienissä hankkeissa teemme päätökset noin kahdessa viikossa. Suuremmissa rahoitustarpeissa pyrimme tekemään päätökset asiakkaan hankkeen vaatimassa ajassa.