Etsi Finnverasta

Rahoitussuunnittelu

Edellinen sivu

Rahoitussuunnittelu

Kasvavalle yritykselle rahoituksen etukäteissuunnittelu on työkalu riskien arvioimiseen. Kun riskejä voidaan mitata, voidaan niitä myös hallita paremmin.

Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta.

Aloittavien pk-yritysten rahoitukseen tarkoitetun Finnveran alkutakauksen alaraja on 5 000 euroa ja muiden Finnveran takausten alaraja 10 000 euroa.

Finnveran lainarahoituksen alaraja on 30 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan koske yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettävää yrittäjälainaa eikä ELY-keskuksen tai Business Finlandin myöntämien avustusten maksua edeltävälle ajalle tarkoitettua siltarahoitusta, joiden alaraja on 10 000 euroa.

Rahoitustarpeen suuruus käy yleensä ilmi liiketoiminta- ja investointisuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon voidaan käyttää esimerkiksi Oma Yritys-Suomi –palvelusta löytyvää sähköistä työkalua. Liiketoimintasuunnitelma ja tulossuunnitelma tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi.

Kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös kassavarojen riittävyys. Maksuvalmiuden heikentyminen aiheuttaa pk-yrityksessä helposti suuria ongelmia, vaikka yrityksen toiminta olisikin muutoin kannattavaa. Lue lisää kassavirtalaskelman laatimisesta Yritys-Suomen sivuilta.

Haettava rahoitus alle 50 000 e

Finnvera voi toimia yrityksen ainoana rahoittajana, kun Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus.

Finnveran lainarahoituksen vähimmäismäärä on 30 000 euroa.

Pankkilaina ja Finnveran takaus

Jos kuitenkin haet lainaa pankista ja yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, voi Finnveran osittainen takaus olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen. Tämän kokoisissa hankkeissa Finnveran takausosuus on yleensä 50 %.

Pankki tekee takaushakemuksen puolestasi suoraan Finnveralle. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti.

Haettava rahoitus yli 50 000 e

Jos hankkeen rahoitustarve on yli 50 000 euroa, tarvitaan hankkeeseen aina mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus voi jakaantua Finnveran ja pankin välillä seuraavasti:

  • Finnvera ja pankki myöntävät kumpikin oman erillisen lainan.
  • Pankki myöntää koko rahoitustarpeen kattavan lainan, jolle haetaan Finnveran osittainen takaus. Mikäli Finnveran takauksen määrä on enintään 80 000 e ja takausosuus enintään 80 %, pankki voi hakea takauksen (alkutakaus) puolestasi suoraan Finnveralta.

Finnveran osuus rahoituksesta

Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa Finnveralla on erityinen mahdollisuus toimia tilapäisenä päärahoittajana yli 50 %:n rahoitusosuudella.

Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittava omarahoitusosuus

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10-20 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot