Etsi Finnverasta
Edellinen sivu

Yritys, autamme koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Meillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Ota ajoissa yhteys omaan pankkiisi

Suosittelemme asiakkaitamme toimimaan seuraavasti:

 1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Huomaathan, että Finnveran takauksesta peritään maksu eikä se ole suoraa tukea. Finnveran on katettava maksuilla osuutensa takauksista tulevista luottotappiosta. Takaukset miljoonaan euroon asti myönnetään pääosin ilman vakuuksia. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuva riskiluokka ja luottoaika. Hinnoittelussa on huomioitava myös EU:n ja valtiontuen säännöt. Finnvera ei voi kilpailla pankkien kanssa rahoituksen hinnalla. 

Tarvitsetko käyttöpääomaa

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa turvaamme pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

Keskitämme käyttöpääomarahoituksen myöntämisen näihin takauksiin, jotta saamme mahdollisimman monta hanketta käsiteltyä niin nopeasti kuin mahdollista. Tästä syystä emme käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä.

Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille, ja pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Alkutakauksessa Finnveran takausosuus on enintään 80 %.

Pk-takaus on tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina. Pankki hakee myös tätä takausta suoraan yrityksen puolesta.

Finnvera-takausta voidaan myös käyttää yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu yrityksen tarpeeseen.  Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin, ja vakuusvaatimuksesta on luovuttu. Finnvera-takauksessa on otettu käyttöön ns. fast track -menettely, joka koskee pankin myöntämää 150 000–1 000 000 euron suuruista käyttöpääomalainaa. 

Fast track -kriteerit täyttävät Finnvera-takaukset käsitellään nopeutetulla menettelyllä ja asiakkaalta edellytetään, että takauksesta on sovittu pankin kanssa.

 • Huom! Yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta. 
 • Hankekäsittelyn ruuhkautumisen välttämiseksi emme voi toistaiseksi käsitellä sellaisia Finnvera-takaushakemuksia, jotka eivät perustu pankin kanssa neuvoteltuun lainaan.
Lue lisää alkutakauksesta ja pk-takauksesta:
Lue lisää Finnvera-takauksesta käyttöpääomarahoituksessa:
Huom!

Finnvera alentaa ja yksinkertaistaa koronatilanteen käyttöpääomarahoituksessa käytettävien takaustensa hinnoittelua takautuvasti maaliskuun alusta lähtien. Aloittaville yrityksille suunnatun alkutakauksen, yli 3 vuotta toimineiden yritysten pk-takauksen ja Finnvera-takauksen fast trackin vuosittainen takausprovisio alenee ja on enintään 1,75 %. Alkutakauksen ja pk-takauksen toimitusmaksu alenee ja on jatkossa 0,1 % takauksen määrästä. Muutos koskee 1.3.2020 lähtien myönnettyjä edellä mainittuja takauksia, ja se tullaan huomioimaan yrityksen laskutuksessa ilman asiakkaan erillistä yhteydenottoa. Lisäksi Finnvera tulee hyvittämään takautuvasti maksujen erotuksen niille asiakkaille, jotka ovat jo maksaneet korkeampaa takausprovisiota tai toimitusmaksua. Fast trackin osalta toimitusmaksu säilyy ennallaan noin 400 eurossa.

Lisätietoa hintamuutoksesta uutisessamme.

Huomioithan!

Finnveran rahoituksen ulkopuolelle on rajattu rakentamisen perustajaurakointi sekä metsätalous ja maatalouden osalta peltoviljely ja karjatalous. Emme voi myöskään rahoittaa rahoitustoimintaa, uhkapeli- ja aikuisviihdealaa emmekä yhteisöjä tai yrityksiä, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ja jotka eivät tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Tarvitsetko lyhennysvapaita kuukausia

Jos sinulla on takaus Finnverasta

 • Ole yhteydessä pankkiisi. Pankki hakee kaikki takauksiin liittyvät muutokset puolestasi.
 • Enintään 300 000 euron velkakirjalainan takaus: Finnvera myöntää pankille luvan antaa automaattisesti 6 kuukautta lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Muissa maksuohjelmamuutoksissa pankki hakee suostumuksen Finnveralta. Finnvera ei korota antamiensa enintään 300 000 euron velkakirjatakauksien provisiota.
 • Yli 300 000 euron velkakirjalainan takaus ja muut takaukset: pankki hakee muutosta Finnveralta keskusteltuaan muutostarpeesta asiakkaan kanssa. Muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Jos sinulla on lainaa Finnverasta

 • Voit hakea 12 kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.
 • Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.
 • Perimme muutoksesta vain 50 euron toimitusmaksun, jos kokonaisvastuusi Finnveralle on enintään 300 000 euroa.
 • Jos kokonaisvastuusi Finnveralle on yli 300 000 euroa, muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli olet saanut valtiontukea muista lähteistä, voidaan hintaa joutua lainsäädännön nojalla korottamaan.

Pyrimme käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti, mutta huomioithan että palvelu saattaa olla ruuhkautunut.

Toivomme,  että käytätte sähköistä asiointiamme osoitteessa online.finnvera.fi. Kannustamme asiakkaitamme tekemään realistiset ennusteet tuloista ja menoista sekä olemaan ajoissa yhteydessä omaan pankkiin, jos lisärahoitusta tarvitaan.

Näin palvelemme

Haluamme huolehtia asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja henkilöstömme turvallisuudesta, ja olemme siksi lisänneet etätyöskentelyä Finnverassa.

Asiakaspalvelumme palvelee normaaliin tapaan chatissa ja puhelimitse numeroissa:

Rahoitushakemukset voi tehdä sähköisessä asioinnissamme.

Alkutakausta ja pk-takausta haetaan pankin kautta, ja yrityksen kannattaa olla suoraan yhteydessä pankkiin, joka toimittaa hakemuksen Finnveraan. Finnvera-takauksen osalta yrityksen tulee neuvotella ensin lainasta pankkinsa kanssa ja hakea vasta sen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta. 

Suuryritysten rahoitus koronan aiheuttamassa tilanteessa

Finnvera voi taata rahoitusta myös suuryrityksille koronan aiheuttamassa tilanteessa: 

 • Ole yhteydessä rahoittajiisi
 • Takaus voi olla enintään 80 % ja vastuiden kokonaismäärä enintään 30 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että Finnverasta ei tule päärahoittajaa
 • Käsittelemme suuret hankkeet tapauskohtaisesti

Usein kysyttyä

Finnveralla on mahdollisuudet vastata yritysten rahoitushaasteisiin tässä poikkeuksellisessa suhdannetilanteessa olemassa olevien tuotteidensa kautta. Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia, miten yritys voi toimia koronaviruksen aiheuttamissa talousvaikeuksissa ja miten Finnveran rahoitusta voi hyödyntää. 

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä

Tietoa eri toimijoiden rahoituspalveluista

Suomen hallitus pyrkii eri toimenpiteillä turvaamaan sen, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronavirustilanteen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut verkkosivustolleen tem.fi/korona toimintaohjeita yrityksille. Verkkosivulla kerrotaan:

 • mistä erikokoiset yritykset voivat hakea rahoitusta koronavirustilanteessa
 • mitä joustoja on saatavissa työeläkemaksuihin ja lomautuksiin
 • mistä voi pyytää tietoa ja neuvontaa.

Tieto on jaoteltu sivulle yrityksen koon mukaan:

 • Yksinyrittäjille  - Finnvera voi myöntää 80%:n takauksen pankin myöntämälle luotolle, jos yritys on merkitty kaupparekisteriin. Finnveran takausta ei voida myöntää kevytyrittäjille ja esim. freelancereille ja muille, jotka työskentelevät suoraan verokortilla.
 • Pienyrityksille (1–5 työsuhteessa olevaa työntekijää)
 • Pk-yrityksille (6–250 työsuhteessa olevaa työntekijää)
 • Midcap-yrityksille (maks. noin 300 miljoonan euron liikevaihto vuodessa) ja
 • Suuryrityksille on sivulla omat tietopakettinsa.

Yritysrahoituksen tarkemmat hakuohjeet ja -kriteerit ovat rahoitusta myöntämien tahojen verkkosivuilla.

Kysy chattibotilta

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot