08.03.2018

Aprillipäivänä 2011 Vesa Nurminen lähetti 230 pirkanmaalaiselle yritysvaikuttajalle kirjeen, jossa kertoi etsivänsä ostettavaa yritystä. Hän oli tehnyt itselleen listan mahdollisille kohdeyrityksille asettamistaan kriteereistä painoarvokertoimineen ja perehtynyt omistajanvaihdosprosessiin jo runsaasti etukäteen osallistumalla omistajanvaihdosta käsitteleviin seminaareihin sekä ottamalla yhteyttä asiantuntijoihin, pankkeihin ja Finnveraan. Sopivan yrityksen löytäminen vaati siis kovaa työtä ja hivenen tuuriakin. Mutta tuurille oli itse luotavat edellytykset, Nurminen huomauttaa.

– Mietin pitkään, millainen yrittäjä olisin, ja päädyin siihen, että haluan yrityksen, jossa olisi valmiina työntekijät, asiakkaat, tuotteet ja johtamisjärjestelmä. Halusin soveltaa aiemmin oppimiani yritysmaailman lainalaisuuksia itselleni uudella toimialalla. Ehdin penkoa 26 eri alan yritystä ennen FinnSonic-kauppoja.

Nurmisella oli kokemusta yrityskaupoista yrityksessä, jonka toimitusjohtajana hän oli työskennellyt. Omaa yritystä etsiessään hän oivalsi, että yrityskauppojen ei tarvitse aina olla megaluokan diilejä, vaan niitä voi tehdä omallakin rahalla. Aiemmat säästöt toimivat oivana alkupääomana yrittäjäksi hypätessä. Etsintä tuotti lopulta tulosta, ja yhdeksän kuukautta kestäneiden kauppaneuvottelujen päätteeksi FinnSonic siirtyi Nurmisen omistukseen helmikuussa 2013.

Suurimpana yllätyksenä uudelle yrittäjälle tuli alun hidas uomiin asettuminen.

– Oli yllättävän työlästä olla yhden miehen haltuunottoryhmä. Ei yritystä oteta yksin haltuun tutussa 100 päivässä, vaan sadassa viikossa! Olin myös kuvitellut pienen yrityksen olevan ketterä, mutta sen pystyikin saamaan hapoille todella nopeasti – liikkeiden piti olla pieniä, Nurminen muistelee.

Olenko minä yritykselleni hyväksi?

Nurminen nostaa nopeasti esiin ajatuksensa vastuullisesta johtamisesta. Toisin kuin usein sanotaan, hänestä yritys ei ole eniten vastuussa henkilöstölleen tai asiakkailleen, vaan yritykselle itselleen. Omistajan on osattava pitää yrityksen etu kaikkein tärkeimpänä. Vain vastuullisesti hoidettu yritys voi tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, henkilöstölleen ja omistajilleen.

– Niin ostovaiheessa kuin sen jälkeenkin on hyvä pysähtyä miettimään, onko yritys hyvä minulle ja etenkin, olenko minä hyvä yritykselle. Olemme FinnSonicissa määritelleet omistajastrategian, jonka mukaan kaiken on oltava alisteista yrityksen edulle ja hyvinvoinnille. Emme elä kuin viimeistä päivää, vaan mietimme jokaisen askeleemme huolella.

FinnSonicin ruoriin hypättyään Nurminen aloitti itse hallituksen puheenjohtajana, sillä vastuulliseen omistamiseen kuuluu myös omien vahvuuksien ja puutteiden tunnistaminen. FinnSonicissa oli pätevä operatiivinen johto ja erinomainen toimialaosaaminen. Nurmisesta oli tärkeää tukea johtoa tekemään asioita järjestelmällisemmin, ison yrityksen tavoin. FinnSonicin nykyprosessit voisivatkin olla kymmenen kertaa suuremman yrityksen prosesseja. Myös valintoja tehdään entistä tiukemmin.

– Yhtiö ei voi kasvaa isoksi, ellei sillä ole ison yhtiön prosesseja. Tämä pätee myös tarjontaan. Pienet yritykset tekevät usein kaikille kaikkea, minkä seurauksena ne eivät tee kenellekään mitään. Tarjouspyyntöä arvioitaessa on todella pohdittava, tuoko se meille kumuloitavaa lisäarvoa. Pitää pystyä myös sanomaan ei. Nykyään teemme vähemmän, mutta isommin. Entistä suurempia kokonaisuuksia, entistä kohdennetummin.

Suurin kasvun este on omistajan velaton kesämökki

FinnSonic on suurin ultraäänipesulaitteistojen ja ainoa särötarkastuslaitteiden valmistaja Pohjoismaissa. Yrityksen liikevaihdosta 80 prosenttia tulee viennistä. Laitteita käytetään laajasti valmistavassa teollisuudessa ja teollisuuden kunnossapidossa, kuten metalli-, teknologia- ja ilmailuteollisuudessa.

Kuten kaikki nyky-yritykset, myös FinnSonic toimii jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Maailma on pienentynyt ja tilauksia tulee yhtä lailla Suomesta kuin Aasiastakin, päätöksiä harkitaan pidempään, ja ostopäätökset tehdään yhä korkeammalla yritysjohdossa. Luottamuspääoma näyttelee entistä suurempaa roolia.

– Kun hommansa hoitaa hyvin, siitä syntynyt luottamus madaltaa ostajan kynnystä ostaa meiltä uudelleen. Luottamuksen kautta syntyy helposti ns. hovihankkijoita, joten omat vahvuudet ja asiantuntemus pitää osata suhteuttaa kysyntään, Nurminen pohtii.

FinnSonicin kasvu on ollut tasaisen varmaa. Nurmisen ostaessa yrityksen sen liikevaihto oli 6,5 miljoonaa euroa, vuoden 2018 tavoite on 10,5 miljoonaa ja vuoden 2024 tavoitteena on ylittää 20 miljoonaa. Kasvun salaisuus on tahtotila.

– Tärkein asia, jonka omistaja voi yritykseen tuoda on tahto. Turvalliseen nykytilaan on aina helppo olla tyytyväinen, ja pk-yritysten suurimman kasvun esteen sanotaan olevankin omistajan velaton kesämökki. Pitää jatkuvasti ajatella seuraavaa askelta, mennä eteenpäin, tehdä valintoja ja hylätä kannattamattomia tuotteita ja asiakkuuksia. Jos päivästä toiseen on samanlaista, yritys kuihtuu vääjäämättä pois.

Ei yrittäjyyttä ilman Finnveraa

Finnvera on ollut FinnSonicin ja Nurmisen yhteisellä matkalla mukana alusta lähtien. Apua on löytynyt esimerkiksi käyttöpääoma- sekä vienti- ja rahoitustakuisiin. Eniten kehuja saa kuitenkin Finnveran yrittäjälaina.

– Yrittäjälaina on huikea tuote, joka pitäisi opettaa kaikille jo peruskoulussa. Arvokkainta Finnveran kumppanuudessa on ollut toimintamme arviointi ulkopuolisin silmin. Finnvera lähtee aidosti siitä, että asiakas voi hyvin. Kun Finnvera toteaa jonkun hankkeen hyväksi, se antaa hankkeelle meille sisäisestikin viimeisen sinetin. Finnverassa ei ole koskaan sanottu meille ei – aina on lähdetty joustavasti ja mielikuvituksella selvittämään. En olisi yrittäjä ilman Finnveraa.

FinnSonic Oy

  • Pohjoismaiden suurin teollisuuspesulaitteita ja särötarkastuslaitteita valmistava yritys, joka on toimittanut koneita ja laitteita maailmanlaajuisesti jokaiselle mantereelle
  • Tuotanto, tuotekehitys, hallinto ja markkinointi Lahdessa
  • Työllistää vakituisesti omassa palveluksessa n. 40 henkilöä
  • Liikevaihto vuonna 2017 n. 9 MEUR, keskimääräinen viimevuosien vuotuinen kasvu 7,6 %. Ennuste tilikaudelle 2018 10,5 MEUR.
  • www.finnsonic.com