Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Vastuullisuus osa asiakkaidemme menestystä - Finnvera uudistaa rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa

Mies ja nainen kävelevät ja juttelevat.
Yksi uudistuksen taustatekijä on halu lisätä Finnveran toiminnan avoimuutta, ennustettavuutta ja vaikuttavuutta sidosryhmäyhteistyön kautta.

04.11.2019

Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa koskeva politiikka uudistuu, ja rahoitettavien hankkeiden arviointia ohjaa jatkossa riskilähtöisyys, ei yksinomaan hankkeen koko tai takaisinmaksuaika. Myös ihmisoikeusriskien arviointi tulee aiempaa näkyvämmin mukaan politiikkaan. Tavoitteena on lisätä toiminnan avoimuutta ja ennustettavuutta. Osana uudistusprosessia Finnvera kutsuu järjestöjä ja asiakkaita keskustelemaan, millaisia asioita ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä tulisi huomioida.

Finnvera on sitoutunut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja noudattaa vientitakuu- ja vientiluottotoiminnassaan OECD:n Common Approaches -suositusta muiden vientitakuulaitosten tavoin. Uutta politiikkaluonnoksessa on riskilähtöisyys. Tällä hetkellä hankkeet jaetaan koon ja maksuajan mukaisesti, ja ympäristö- ja sosiaalisten riskien arvioinnissa keskitytään yli 10 miljoonan euron ja maksuajaltaan yli 2 vuoden hankkeisiin. Jatkossa arviointia ohjaa se, missä suurimmat ympäristö- ja sosiaaliset riskit todennäköisesti ovat. Finnveran arvion mukaan vakavimmat ympäristö- ja sosiaaliset riskit liittyvät erityisesti hankkeisiin sellaisissa maissa, joissa valtio ei varmista politiikassa esitettyjen periaatteiden toteutumista, ja tämä ohjaa riskien hallinnan resursseja. Uudistuksen myötä vaikutusten ja riskien arviointi sekä hallinta vientitakuuhankkeissa ylittää OECD:n Common Approaches - suosituksen asettaman minimitason.

Ihmisoikeusriskit tulevat näkyvämmin mukaan uudistettuun politiikkaan, ja YK:n ohjaavat periaatteet sisällytetään entistä systemaattisemmin Finnveran huolellisuusvelvoitteeseen rahoitettavien hankkeiden arvioinnissa. Shift Project on tehnyt Finnveran ihmisoikeusriskien hallinnasta analyysin, jonka tulokset on huomioitu uudistetussa politiikassa.

Sidosryhmäyhteistyön merkitys kasvaa

Osana yhteistyötä Finnvera järjestää politiikan uudistuksesta julkisen keskustelutilaisuuden.

− Yksi uudistuksen taustatekijä on halu lisätä toimintamme avoimuutta ja ennustettavuutta. Toimimme yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin taustalla rahoittajana ja mahdollistajana, mutta rooliamme ei välttämättä tunneta hyvin. Vientitakuulaitoksena tehtävämme on edistää vientiä, ja rahoitustoimintaamme ohjaa vastuullisuus. Yhteistyön kautta haluamme tehostaa ja kehittää toimintaamme, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

Politiikka tuodaan keskusteltavaksi myös Finnveran asiakkaista koostuvaan neuvottelukuntaan.

− Vastuullisuus on osa asiakkaidemme menestystä. Sidosryhmätoiminnalla pyrimme myös ymmärtämään vaikutuksien ja riskien merkittävyyttä, sidosryhmien odotuksia sekä kasvattamaan Finnveran vaikutusmahdollisuuksia rahoitushankkeissa, jotta haitallisiin vaikutuksiin ja riskeihin voidaan tehokkaammin puuttua.

Uudistettu politiikka vahvistetaan Finnveran hallituksessa, jonka jälkeen päivitetyt toimintaohjeet otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2020 aikana.

Haluatko osallistua kuulemistilaisuuteen tai antaa kommentteja politiikkaluonnokseen?

Sidosryhmäkeskustelutilaisuus Finnveran rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikasta järjestetään maanantaina 11.11.2019 kello 10−12 Team Finland -talossa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla Finnveran suuryritykset-yksikön liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta, pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä ja muun muassa Finnveran ympäristö- ja ihmisoikeusasiantuntijat. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu tilaisuuteen 7.11.2019 mennessä osoitteeseen environment@finnvera.fi . Peruutathan tulosi, jos et pääsekään paikalle.

Tutustu ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallinnan politiikan luonnokseen

Kommentteja voi antaa kuulemistilaisuuden lisäksi kirjallisena 22.11.2019 saakka osoitteeseen environment@finnvera.fi

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot