Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Finnveran Pekka Karkovirta johtamaan puhetta OECD:n vientiluottotyöryhmissä

13.11.2012

Finnveran kansainvälisten suhteiden apulaisjohtaja Pekka Karkovirta valittiin maanantaina 12.11.2012 OECD:n vientiluottoasioita käsittelevien kahden työryhmän  puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin David Drysdale (USA), Mariane Sondergaard-Jensen (Tanska), Seidai Nakamura (Japani), Luc de Bool (NL) ja Dirk Terweduwe (Belgia).

OECD-maat noudattavat vientiluottosopimuksen ehtoja taatessaan tai rahoittaessaan julkisesti tuettuja vientiluottoja. OECD:n vientiluottosopimuksella pyritään estämään vientiluottoehdoilla kilpaileminen. 

Rahoitusehtoja kehitetään ja niistä neuvotellaan OECD:n vientiluottosopimusryhmässä. OECD:n vientiluottotyöryhmä puolestaan käsittelee mm. vientiluotoilla rahoitettavien hankkeiden ympäristövaatimuksia, lahjonnanvastaisia toimenpiteitä ja kestävän rahoituksen ehtoja. Työryhmät kokoontuvat tavallisesti kolme kertaa vuodessa, ja kokoavat neuvottelupöydän ääreen vientiluotoista vastaavat viranomaiset sekä takuu- ja luottolaitosten edustajat.

Viimeisin vientiluottosopimukseen neuvoteltu lisäys oli kesäkuussa sovittu sektorisopimus, jonka mukaan OECD-maat voivat tarjota entistä pidemmät luottoajat sellaisissa hankkeissa, jotka lieventävät ilmastonmuutosta.  Seuraavien vuosien keskeisiä aiheita ovat vientiluottojen rahoituskysymykset, julkisesti tuettujen luottojen vähimmäiskorkotasot sekä OECD:n ulkopuolisten nousevien markkinoiden maiden saaminen mukaan vientiluottoja koskevaan työhön.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot