Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Asiakaslähtöisyys ohjaa palvelujen kehittämistä – Finnvera käynnistää historiansa merkittävimmän tietojärjestelmähankkeen

Finnveran Minna Kaarto
Minna Kaarto aloitti Finnveran kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä kesäkuun 2019 alussa.

09.10.2019

Liiketoiminta on nykymaailmassa yhä useammin kansainvälistä, ja siksi rahoitusprosesseja ja riskienhallintaa täytyy kehittää vastaamaan asiakkaiden ja rahoituskumppaneiden toimintamalleja. Yritysrahoittaja Finnvera on tekemässä merkittävää transformaatiota ja panostusta tietojärjestelmäkehitykseen. Nyt hankittava alusta mahdollistaa aiempaa ketterämmän ja asiakaslähtöisemmän toiminnan.

Valtion erityisrahoituslaitos Finnvera on käynnistänyt julkisen hankintaprosessin nykyisten rahoituksen tietojärjestelmiensä korvaamiseksi ja uudistamiseksi. Hankinta etenee kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Uusi järjestelmä toimii tulevaisuudessa Finnveran kaikkien nykyisten ja tulevien rahoituspalveluiden alustana, olipa kyse yrityksen rahoituksesta kotimaan toiminnan hankkeisiin tai vientikauppaan. Tänä päivänä vienti ei ole yrityksen koosta riippuvaista ja rahoitustarpeet voivat samanaikaisesti koskea investointeja koti- ja ulkomaan toimintoihin. Yhteinen järjestelmä yhtenäistää palvelua työkaluja ja terminologiaa myöten.

Uudella järjestelmällä haetaan jatkuvuutta sovellushallintaan, rahoitusprosessin sujuvuutta, päätöksenteon tukea, riskienhallinnan aukottomuutta ja tehokkuutta. Finnverassa rahoitusjärjestelmien uudistushanke on saanut nimekseen RAJU. Kertooko nimi myös uudistuksen luonteesta?

– Hanke on kokonaisvaltainen ja kokoluokaltaan merkittävä, ja tulee kestämään useita vuosia. Siinä mielessä muutos on mittava. Kyse ei ole vain järjestelmähankkeesta, vaan sen myötä liiketoimintaprosessit uudistuvat. Alkuvaiheessa vaikutukset näkyvätkin ennen kaikkea sisäisissä prosesseissa. Haluamme, että järjestelmä tukee asiakastyötä nykyistä paremmin. Aikanaan muutokset tulevat näkymään asiakkaille sujuvana palveluna ja vuorovaikutteisena asiakaskokemuksena, joustavampina uusien tuotteiden lanseerauksina. Tulevaisuuden tavoitteena on toimiva päästä-päähän-prosessi, sanoo Finnveran kehitysjohtaja, CDO Minna Kaarto.

Digitalisaatio muokkaa rahoitusalaa

Uudistus on välttämätön, ja sen ajureina ovat paitsi yritysten toimintaympäristön muutos, myös digitalisaation kiihtyvät edistysaskeleet. Digitalisaatio on yksi Finnveran strategian kulmakivistä, ja prosesseja digitalisoivaa ja automatisoivaa kehitystyötä on tehty jo useiden vuosien ajan. Kaarron mukaan nyt on aika lisätä vauhtia ja siirtyä suunnittelusta yhä vahvemmin muutosten toimeenpanoon, joka alkaa näkyä enenevässä määrin myös ulospäin. Finnveraan on perustettu Digitalisaatio-yksikkö johtamaan asiakaspalvelun, prosessien ja kumppanuuksien nopeampaa kehittämistä, ja yksikkö panostaa vahvasti myös henkilöstön projekti- ja digiosaamiseen.

– Digitalisaatio muokkaa rahoitusalaa voimakkaasti sekä kuluttaja- että yritysrahoituksessa, ja rahoitusmaailmassa tehdään paljon järjestelmäkehitystä. Samantapaiset kehityshankkeet ovat ajankohtaisia myös muiden maiden vientitakuulaitoksissa. Haemme parhaita käytäntöjä sekä kuluttajaliiketoiminnoista että yritysrahoitusmaailmasta ja pyrimme oppimaan uutta. Tavoitteena on löytää valmisohjelmisto, jota voi tarvittaessa nopeasti muokata asiakkaiden tilanteisiin.

Minna Kaarto mainitsee hyvinä esimerkkeinä Finnveran sähköisistä prosesseista ja rahoituspalveluista muun muassa alkutakauksen, pk-takauksen ja sähköisen allekirjoituksen, jotka ovat nopeuttaneet rahoituksen hakua, käsittelyä ja myöntämistä asiakasyrityksen, pankin ja Finnveran välillä.

Finnveralla on 25 000 asiakasta, joista valtaosa on mikroyrityksiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Määrällisesti pieni osa asiakkaista on maan suurimpia vientiyrityksiä, joiden rahoitusvolyymit puolestaan ovat valtavan suuria. Eri asiakassegmenttien tarpeet on tärkeää huomioida jatkossakin. Kautta linjan tavoitteena on, että yritykset saavat Finnveran rahoituksen avulla aikaan sellaista kasvua, joka muuten ei olisi mahdollista.

-Kehitämme prosessejamme ja palveluitamme asiakkaan näkökulmasta asiakassegmentti huomioon ottaen. Se onkin mielenkiintoinen haaste, koska asiakaskuntamme on hyvin laaja, yritykset toimivat hyvin eri tavoin ja käyttävät erilaisia palveluja. Kehittämisen fokuksessa on ehdottomasti vaikuttavuus eli se, että asiakasyritykset pystyvät palvelujemme avulla viemään omaa toimintaansa eteenpäin.

Lisätiedot:

Minna Kaarto, kehitysjohtaja, CDO, puh. 029 460 2120, minna.kaarto@finnvera.fi

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot