Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Pk-yritysbarometri kevät 2012: Pk-yritysten rahoitussuunnitelmat varovaisia – pääomasijoittajat kiinnostavat

14.02.2012

Pk-yritysbarometri, kevät 2012

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan yritykset suhtautuvat lainanottoon edelleen varovaisesti. Ulkoisen rahoituksen käyttöön yleisin syy on käyttöpääoman tarve. Selkeästi aiempaa useampi yritys olisi valmis ottamaan yritykseensä mukaan pääomasijoittajan.

Epävarma taloustilanne ja heikentyneet investointiodotukset näkyvät yritysten rahoitussuunnitelmissa: vain 14 prosenttia lainanottoa harkitsevista yrityksistä ilmoittaa koneiden ja laitteiden laajennusinvestoinnit rahoituksen tärkeimmäksi käyttökohteekseen. Rahoitustarpeissaan 80 prosenttia yrityksistä aikoo ottaa yhteyttä pankkiin. Noin 30 prosenttia suunnittelee yhteydenottoa myös Finnveraan.

– Finnveran rahoituskysynnässä näkyy vahvasti se, että yritysten tämänhetkiset rahoitustarpeet ovat muualla kuin koneissa ja laitteissa. Selkein tarve kohdistuu käyttöpääomaan. Toimimme tiiviissä yhteistyössä pankkien kanssa sen varmistamiseksi, että pk-yritysten rahoitus hoituu myös nykyisessä suhdannetilanteessa, painottaa Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Barometrin mukaan joka neljäs rahoitusta harkitseva yritys aikoo hakea Finnveran suhdannelainaa tai -takausta. Jo yli 1 250 yritystä on hyödyntänyt Finnveran suhdannerahoitusta, joka soveltuu muun muassa maksuvalmiuden turvaamiseen, investointeihin tai yrityskauppojen rahoitukseen. Finnvera voi tarjota suhdannerahoitusta vielä tämän vuoden loppuun saakka.

Kiinnostus pääomasijoittajia kohtaan lisääntynyt

Pk-yritysten kiinnostus pääomasijoittajia kohtaan on lisääntynyt selvästi. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä jo 36 prosenttia nimeää pääomasijoittajat mahdollisiksi rahoittajiksi. Aiemmissa barometreissa vastaava osuus on ollut 21–23 prosenttia.

– Yhä useamman kasvuyrityksen taustajoukoista löytyy pääomasijoittajia. Menestystarinat ovat osoittaneet, että pääomasijoittajat ja bisnesenkelit voivat auttaa yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymi-sessä eli heidän osaamisensa ja kontaktinsa ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin raha, Heikkilä pohtii.

Myös Finnvera tekee pääomasijoituksia aloittaviin innovatiivisiin yrityksiin. Sijoitussalkussa on yli 130 kohdeyritystä. Suorien sijoitusten lisäksi Finnvera toimii linkkinä yksityisten sijoittajien ja aloittavien yritysten välillä. Sillan tähän tarjoaa bisnesenkeliverkosto.

Erityisesti keskisuurten vientiyritysten rahoitustarpeiden palvelemiseksi Finnvera on käynnistänyt Vientikaupan rahoitus -ohjelman, jonka ensimmäinen haku päättyy 24.2.2012. Ohjelmasta yritykset saavat käytännön työkaluja omiin konkreettisiin vientikauppoihinsa. Lisätietoja: www.finnvera.fi.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2012 barometri perustuu 3 900 pk-yrityksen vastauksiin.

Lue myös: Suomen Yrittäjien tiedote sekä barometrimateriaali Suomen Yrittäjien verkkosivuilla

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
tiedottaja Taru Keltanen, puh. 020 460 7329

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit
Agency (ECA).

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot