Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Korjauksia Finnvera-konsernin tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

03.03.2017

Pörssitiedote

Finnvera-konsernin 28.2.2017 julkistettu tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisälsivät joitakin virheellisiä tietoja. Näillä virheillä ei ole vaikutusta yhtiön liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin tai liikkeellelaskijan, Finnvera Oyj:n, lainojen takaisinmaksukykyyn.

Korjatut versiot Finnvera-konsernin vuoden 2016 tilinpäätöksestä, hallituksen toimintakertomuksesta sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksestä ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Tehdyt korjaukset:

(suluissa tieto ennen korjausta)

Hallituksen toimintakertomus

- Tase 31.12.2016

Emoyhtiöllä oli pitkäaikaisia velkoja joulukuun lopussa yhteensä 5 175 (4 962) miljoonaa euroa.

Liitetiedot

- Liitetieto B1 Luottoriskit, luvut esitetty tuhansina euroina

Saamistodistukset; 193 425 (208 919)

- Liitetieto B11 Maksuvalmiusriski, varojen, velkojen ja takausten erääntyminen, luvut esitetty tuhansina euroina

Vertailuvuoden 2015 varat, velat ja johdannaiset netto -rivillä olevien lukujen esitystapa korjattu.

- Liitetieto E3 Sijoitukset, luvut esitetty tuhansina euroina

Sijoitukset osakkuusyrityksissä yhteensä

Konserni 31.12.2015; 19 860 (2 058 655)
Emoyhtiö 31.12.2016; 0 (2 153 299)
Emoyhtiö 31.12.2015; 0 (2 178 721)

Sijoitukset yhteensä

Konserni 31.12.2015; 2 058 655 (19 860)
Emoyhtiö 31.12.2016; 2 153 299 (0)
Emoyhtiö 31.12.2015; 2 178 721 (0)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

- Varainhankinta

Moody’s:in luokitus Finnveralle Aa1 (Aaa)

Finnvera-konsernin H2/2016 ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (PDF)

Lisätiedot:
Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, p. 029 460   2400
Ulla Hagman, talousjohtaja, p. 029 460   2458

Lue myös uutinen: Finnvera-konsernin tilinpäätös 1.1.–31.12.2016

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot