Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Ennakkotietoja Finnvera-konsernin vuodesta 2018: Viennin rahoituksen kysyntä korkealla tasolla – Pk- ja midcap-rahoituksessa investointien osuus nousi

31.01.2019

Finnveran suuryritysten vientikauppoihin myöntämä rahoitus oli vuonna 2018 ennätyksellistä vuotta 2017 alemmalla tasolla, mutta uusien vientitakuiden, erityistakausten ja vientiluottojen kysyntä pysyi edellisvuoden tapaan erittäin korkealla. Pk- ja midcap-yritysten rahoitus oli lähes edellisvuoden tasolla. Investointien osuus pk- ja midcap-rahoituksen kokonaishankkeista nousi käyttöpääomarahoituksen pienentyessä. Pk- ja midcap-yritysten vientiin liittyvien takausten ja takuiden osuus oli lähes 20 prosenttia myönnetystä rahoituksesta. Omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi euromääräisesti kuusi prosenttia.

Vientitakuiden ja erityistakausten sekä vientiluottojen kysyntä edelleen korkealla

Vuonna 2018 viennin rahoituksen kysyntä oli edellisvuoden tapaan erittäin korkealla tasolla. Kysyntä painottuu pääosin Yhdysvaltoihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin. Suuryritysten vientikauppoihin myönnettiin vuonna 2018 vientitakuita ja erityistakauksia 3,0 miljardia euroa (7,5) ja vientiluottoja 2,2 miljardia euroa (6,6). Yksittäisten suurten vientikauppojen toteutumisella on suuri vaikutus myönnetyn rahoituksen määrään, ja tämä selittää myös rahoituksen volyymien vuosittaista vaihtelua.

Rahoitus kohdistui aiempien vuosien tapaan erityisesti alus-, tele- ja metsäsektoreille. Vuoden 2018 suurimpia yksittäisiä rahoitushankkeita olivat Meyer Turun tuorein risteilijähanke, johon Finnvera myönsi yli 500 miljoonan euron vientitakuun ja -luoton. Laiva on määrä luovuttaa ostajalle vuonna 2023. Lisäksi Finnvera myönsi myös yli miljardin euron takuun vientiluotolle, jolla Yhdysvaltain toiseksi suurin operaattori AT&T:n ostaa Nokian verkkotoimituksia. Suurilla rahoitus- ja vientihankkeilla on lisäksi merkittävät positiiviset kerrannaisvaikutukset kotimaahan tuotetun arvonlisän kautta tuntuvina työllisyysvaikutuksina viejäyrityksissä ja alihankintaverkostoissa.

Suomen vientiteollisuuden rakenne painottuu pääomatavaroihin, ja ostajalle tarjottavien rahoitusratkaisujen rooli on keskeinen suuryritysten myymien pääomahyödykkeiden vientikaupoissa. Vientiluottojen rahoitus on viime vuosina kasvanut, ja kaksi kolmasosaa myönnetyistä vientitakuista sisältää myös vientiluoton.

Vientitakuiden kokonaisvastuista noin puolet kohdistuu Yhdysvaltoihin, ja hieman yli puolet liittyy risteilyaluksiin. Vientitakuiden ja erityistakausten 23,3 miljardin euron vastuukannasta noin 10 miljardia euroa on nostettuja takuita ja luottoja. Selvästi yli puolet vastuukannasta on siis vientiyritysten tuleviin toimituksiin liittyviä sitovia rahoitustarjouksia tai sopimuksia, joista ei vielä synny luottoriskiä.

Rahoituksen painopiste yhä vahvemmin kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdoksiin

Finnvera tarjosi vuonna 2018 pk- ja midcap-yrityksille rahoitusta 943 miljoonaa euroa (963), eli rahoitus oli lähes edellisvuoden tasolla. Keskeisimmät syyt rahoituksen hienoiseen alenemiseen olivat pankkirahoituksen hyvä saatavuus ja eurooppalaisten takausinstrumenttien lisääntynyt käyttö, mikä on erinomainen esimerkki yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistumisesta. Euroopan strategisten investointien rahaston, ESIR:in, käyttö laajentui pankkien keskuudessa, mikä osin korvasi tarvetta käyttää Finnveran takauksia.

Investointien osuus pk- ja midcap-rahoituksen kokonaishankkeista nousi 38 prosenttiin (34). Käyttöpääomaan myönnetyn rahoituksen osuus kokonaishankkeista puolestaan aleni 6 prosenttiyksikköä 47 prosenttiin (53).

Pk- ja midcap-yrityksille myönnetyn rahoituksen painopiste oli strategian mukaisesti yhä vahvemmin aloittavissa, kasvavissa, kansainvälistyvissä ja muutoshakuisissa yrityksissä sekä omistajanvaihdoksissa.  

Finnvera myönsi aloittaville ja alle kolme vuotta toimineille pk-yrityksille suunnattuja alkutakauksia vuonna 2018 yhteensä hieman yli 31 miljoonalla eurolla (37).

Kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille myönnettiin rahoitusta 389 miljoonaa euroa (385), mikä on 41 prosenttia (40) myönnetystä pk- ja midcap-rahoituksesta. Investointien euromääräinen osuus rahoitetuista kokonaishankkeista nousi kasvavilla ja kansainvälistyvillä yrityksillä 29 prosenttiin (19).

Pk-ja midcap-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita myönnettiin vuonna 2018 kaikkiaan 178 miljoonalla eurolla (181). Strategisena tavoitteena on lisätä viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää 30 prosentilla vuodesta 2018 vuoteen 2021 mennessä, ja tavoitteen edistämiseksi Finnvera käynnisti pk-yrityksille suunnatun vientikaupan rahoituskiertueen yhdessä Kauppakamarin, pankkien ja luottovakuuttajien kanssa. Kiertueen tavoitteena on lisätä pk-yritysten tietämystä riskeiltä suojautumisessa ja rahoituksen hyödyntämisessä vientikauppojen voittamiseksi. Kiertueelle osallistui noin 200 yritystä. Lisäksi Finnvera järjesti lähes 50 yrityskohtaista rahoituspajaa, joiden määrä aiotaan kolminkertaistaa tänä vuonna.

Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin 129 miljoonaa euroa (121) ja oli mukana 921 yrityksen (984) omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Rahoitettujen yrityskauppojen keskikoko kasvoi hieman edellisvuodesta.

Pk- ja midcap-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2018 lopussa 2,3 miljardia euroa.

Finnvera-konsernin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuosikatsaus julkistetaan 26.2.2019.

Lisätietoja:

Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja, puh. 029 460 2400

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot