Uratarinat

Sisällysluettelo

Finnverassa työskentelee noin 360 yritystoiminnan kehittämisen ja rahoituksen ammattilaista 15 paikkakunnalla ympäri Suomen. Tutustu finnveralaisten uratarinoihin.

Esa Männistö, IT-arkkitehti

Samuli Kraama, rahoitusneuvoja

Mikko Pitkänen, rahoituspäällikkö

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja

Ympäristöasiantuntija Lauri Etelämäki ja ihmisoikeusasiantuntija Timo Hankala

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ohjaavat ympäristö- ja ihmisoikeusarviointia.

Finnvera ottaa viennin rahoitustoiminnassaan huomioon ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset osana rahoittamiensa hankkeiden kokonaisriskiarviota, ja ympäristö- ja sosiaalisten riskien arviointi on ulkomaille suuntautuvissa rahoitushankkeissa tärkeässä roolissa. Finnverassa arviointeja tekevät ympäristöasiantuntija Lauri Etelämäki (kuvassa oikealla) ja ihmisoikeusasiantuntija Timo Hankala. Arviointi on konkreettista vastuullisuuden varmistamista, ja työtä ohjaa vahvasti pyrkimys läpinäkyvyyteen.

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Lauri ja Timo: Arvioimme ja seulomme hankkeiden ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä. Tutustumme ensin hankkeisiin saamamme tiedon perusteella ja arvioimme niihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tämän jälkeen menemme tarpeen mukaan käymään kohteissa paikan päällä ja arvioimme, millaisia johtamistapoja kohteissa on riskien hallinnoimiseksi.

Jos hankkeeseen liittyy liian suuria riskejä, se selviää yleensä heti arvioinnin alussa. Tällaisia caseja tulee vuodessa korkeintaan muutama.

Hankkeiden ihmisoikeusasiantuntijana tunnen tekeväni tärkeätä työtä, kun olen omalta osaltani vaikuttamassa hankkeiden vastuullisuuteen. Jokainen hanke on myös täysin omanlaisensa, vaikka hankkeita arvioidaan samoin standardein.

Lauri: Olen samaa mieltä Timon kanssa ja lisäisin vielä sen, että kun työ on niin konkreettista, niin siinä pääsee näkemään hyvin omien käsiensä jäljen. Minulle henkilökohtaisesti iso motivaation lähde on myös hankkeiden vaikutus. Osa hankkeista on kokoluokaltaan valtavan isoja, ja niiden kautta pääsee vaikuttamaan kyseisen toimialan toimintatapoihin laajemminkin jopa koko maan tasolla.

Mikä hanke on jäänyt eniten mieleesi? 

Timo: Hanke, jonka kautta pystyimme vaikuttamaan ison valtiollisen yhtiön toimintatapoihin. On todella palkitsevaa nähdä, kuinka työmme kautta saamme isoja muutoksia aikaan.

Lauri: Käytämme riskien arvioinnissa ulkopuolisia konsultteja, ja joskus hankkeissa saattaa olla erilaisia näkemyksiä konsulttien valinnasta. Muistan erään hankkeen, jossa konsultin vaihtamisesta käytiin tiukkaa keskustelua, mutta lopulta meidän näkemystämme kuunneltiin. Valitsemamme konsultti on onnistunut merkittävästi muuttamaan hankkeen ja jopa yhtiön toimintatapoja parempaan suuntaan ympäristö- ja sosiaalisissa asioissa.

Suurin onnistuminen työssäsi?

Lauri: Suurimpana onnistumisena voi pitää juuri tuota hanketta, jossa konsultin arvioinnin voi sanoa muuttaneen yhtiön asennemaailmaa ympäristö- ja sosiaalisissa asioissa.

Timo: Olen ollut nykyisessä roolissani vasta niin vähän aikaa, että tuohon on vielä vaikea vastata. Aikaisemmassa lakimiehen roolissani Finnverassa olin mukana eräässä hankkeessa, jossa voimalaitoshankkeemme näytti positiivisessa mielessä täysin erilaiselta niin sisältä kuin ulkoa verrattuna vieressä seisoviin muihin voimalaitoksiin. Tästä on jäänyt selkeä muistikuva mieleen.

Onko hankearviointeihin tai vastuulliseen rahoittamiseen laajemmin nähtävillä tiettyjä trendejä?

Timo: Ihmisoikeusasioissa selkeä trendi on läpinäkyvyyden vaatimusten lisääntyminen varsinkin kansalaisjärjestöjen suunnalta. Ihmisoikeusvaatimukset yrityksiä ja hankkeita kohtaan myös kehittyvät ja laajenevat koko ajan. Vaikeasti mitattava ihmisoikeuksiin liittyvien riskien hallinnointi ja sen systemaattisuus ovat vielä kehittymisvaiheessa.

Lauri: Toimialoja ajatellen tällä hetkellä on melkoinen kaivosbuumi meneillään erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. Kaivoshankkeet ovat hankkeina hyvin laajoja ja ne ovat vaativimpien hankkeiden joukossa. Ne vaativat toteutuakseen paljon pinta-alaa, ja tämä voi vaikuttaa hyvin merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen ja paikallisten ihmisten elämään.

Hankkeiden vaatimustaso kasvaa myös koko ajan erityisesti hankkeiden kokoluokkien kasvaessa, hankkeiden siirtyessä maihin, joissa riskit ovat suuret ja Finnveran riskienhallinnan kehittyessä. Tämä vaatii meiltä asiantuntijoilta jatkuvasti enemmän.

Lue lisää:

Finnveran politiikka hankkeiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi

Vastuullinen rahoittaminen

Riku Mulari, palvelutuotannon päällikkö

Vaihtelevat työtehtävät ja Finnveran mielekäs toiminta-ajatus saavat viihtymään.
Riku Mulari

Nimi ja työtehtävä?

Riku Mulari, 41, palvelutuotannon päällikkö.

Minkälainen koulutus sinulla on?

Insinööri, tuotantotalous 1999
Kauppatieteen maisteri, yrityksen hallinto 2002

Miten olet päätynyt nykyiseen työtehtävääsi?

Aloitin Finnverassa 1.8.2005 yritystutkijana. Olin sitä ennen töissä kehitysyhtiössä konsulttina ja useat asiakkaamme olivat Finnveran asiakkaita. Kiinnostuin Finnveran toiminnasta ja yritystutkijan työ tuntui vastuulliselta näköalapaikalta elinkeinoelämään, mitä se sitten olikin. Yritystutkijan työn jälkeen toimin rahoituspäällikkönä ja tuotantopäällikkönä ennen nykyistä tointani.

Ennen Finnveraa olen toiminut muun muassa työnjohtoharjoittelijana ja asentajana, logistiikkaesimiehenä ja kehittämispäällikkönä.

Minkälainen on tavallinen työpäiväsi?

Tyypillinen työpäivä konttorilla sisältää 3-5 palaveria ja useamman puhelun tai lync-palaverin. Nykyisin tietotekniikan avulla voi hoitaa monia asioita fyysisestä sijainnista riippumatta, joten liikkumista paikasta toiseen ei vaadita enää niin paljoa. Useat hoidettavat asiat kulkevat sähköpostilla, ja meilien läpikäyntiin meneekin aikaa. Valmistelen myös paljon materiaalia erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin ja joka päivä käyn läpi raportteja ja tilastoja.

Mistä pidät eniten työssäsi ja Finnverassa?

Vaihtelevat työtehtävät ja Finnveran mielekäs toiminta-ajatus ovat minulle tärkeimmät syyt viihtyä työssäni. Pidän erityisesti visioimisesta ja kehitystyöstä, joita molempia olen saanut tehdä nykyisessä tehtävässäni sekä yhtiön eri prosessien parissa. Tässä työssä saa myös laajan kuvan sekä julkisen että yksityisen yrityspuolen asioista.

Finnverassa on ollut mahdollista tarttua projektiluontoisiin tehtäviin, ja tätä olen pyrkinyt hyödyntämään. Koulutusta ja itsensä kehittämismahdollisuuksia on ollut tarjolla todella hyvin. Esimieheni ovat kaikki kannustaneet kehittymään ja etenemään polullani.

Minkälaista osaamista työssäsi tarvitaan?

Työssäni pitää olla loogista päättelykykyä ja laaja-alaista ymmärrystä eri asioista. Myös työtehtävien priorisointi on tärkeää, sillä kaikkea ei ehdi tehdä vaikka haluaisikin. Tästä syystä myös järjestelmällisyys korostuu, ja siinä minulla riittääkin aina vain opeteltavaa.
IT-taidot ja ymmärrys järjestelmien toiminnasta ovat ehdottomia vaatimuksia tässä työssä. Pitkästä pinnasta on myös hyötyä, sillä asiat eivät mene aina niin kuin on suunniteltu. Joskus myös muutokset ottavat aikaa. Esimiehenä todella tärkeää on taito kuunnella.