Etsi Finnverasta

Strategia

Edellinen sivu

Strategia

Finnveraa koskeva lainsäädäntö määrittelee tehtävät, joilla yhtiö vaikuttaa yritystoiminnan ja työllisyyden kehittymiseen Suomessa. Rahoitustoiminta perustuu lainsäädäntöön, asetuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja EU-säädöksiin, valtioneuvoston luotto- ja takaustappiositoumukseen sekä yhtiön hallituksen vahvistamaan luotto- ja takuupolitiikkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa Finnveralle neljän vuoden jaksolle tavoitteet, jotka koskevat muun muassa yhtiön toiminnan suuntaamista, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta.

Finnvera toimii asiakkuussegmenteille määriteltyjen palvelutapojen ja ISO 9001 -sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmää ja sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisillä että ulkoisilla arvioinneilla. Saatujen havaintojen perusteella toimintajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Myös mahdollisiin poikkeamiin puututaan.

Visio, arvot ja strategia

Finnveran arvot ovat luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus. Arvot kuvastavat tehtäväämme ja asiakaslupaustamme: Osaamisellamme ja aktiivisuudellamme autamme asiakkaitamme menestymään.

Visiomme on:

Rahoittamamme yritykset menestyvät!

 • Asiakkaamme kasvavat ja kansainvälistyvät
 • Olemme ketterä erityisrahoittaja
 • Uudistumme rohkeasti.

Strategiamme kärki on vaikuttavuus. Meille vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että pyrimme kohdentamaan valtaosan myöntämästämme rahoituksesta kasvaviin ja kansainvälisiin pk-yrityksiin. Huolehdimme siitä, että viennin rahoitusjärjestelmämme on kilpailukykyinen.

Strategiamme ja sitä kautta vaikuttavuutemme peruspilarit ovat asiakaskokemus, osaava henkilöstö, kumppaniverkosto ja digitalisaatio sekä ennen muuta itsekannattavuus. Riskienhallinnalla pyrimme varmistamaan itsekannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Strategiset tavoitteet

Vaikuttavuutta seurataan Finnveran hallituksen vahvistamilla tavoitteilla:

 • Pk-rahoituksesta 80 % kohdennetaan aloittaviin, kasvaviin, kansainvälistyviin ja muutoshakuisiin yrityksiin sekä omistusvaihdoksiin.
 • Viennin rahoitusjärjestelmä on kilpailukykyinen keskeisiin kilpailijamaihin, erityisesti Ruotsiin ja Saksaan, nähden.
 • Viennin rahoituksen palveluita käyttävien yritysten määrä kasvaa 30 %:lla vuoteen 2021 mennessä; tämän edistämiseksi kehitetään pk-yritysten neuvontapalvelua.
 • Finnvera tunnistaa markkinapuutteiden muutokset, haluaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden parempaan toimivuuteen, vetäytyy mahdollisuuksien mukaan ja toisaalta tarvittaessa tuottaa uusia ratkaisuja.

Vaikuttavuuden peruspilarit

 • Tuotamme erinomaista asiakaskokemusta: NPS vähintään 55.
 • Huolehdimme siitä, että henkilöstömme osaaminen ja valmiudet muutosten toteutuksessa ovat huipputasolla: henkilöstösuunnitelma 2021.
 • Olemme haluttu kumppani ja kumppaniverkostomme (yksityiset rahoittajat, Team Finland, perustettavat maakunnat jne.) tuottaa merkittävää hyötyä.
 • Digitalisoimme toimintamme vaiheittain kaikin tarkoituksenmukaisin osin: asiakkaita ja kumppaneita varten sekä omien prosessiemme tehostamiseksi.
 • Riskienhallinnalla varmistamme itsekannattavuuden: luottotappiot pysyvät useimpina vuosina tuloja pienempinä ja suuretkin odottamattomat tappiot pysyvät taseen ja valtiontakuurahaston muodostamia puskureita pienempinä.

Finnveran toiminta on kuvattu arvonluontimallissa, joka kertoo yhtiön tärkeimmät resurssit, liiketoimintamallin ja sen strategisen perustan sekä kuvaa toiminnan keskeiset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Strategiatyö on jatkuvaa

Finnveran strategiaa päivitetään vuosittain. Jatkuvalla strategiatyöllä Finnvera haluaa varmistaa ketterän uudistumisen. Päivitetty strategia ulottuu vuoteen 2021.

Strategiaprosessi käynnistyy alkuvuodesta, kun yhtiön hallitus tarkastelee edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja keskustelee uusista tavoitteista. Työhön tarvittavat lähtötiedot saadaan omistajan asettamista tavoitteista, toimintaympäristöanalyyseistä, asiakaskyselyistä ja -odotuksista, henkilöstökyselyistä sekä kilpailijaseurannasta.

Hallitus linjaa tulevaa strategiaa toukokuussa, minkä pohjalta yhtiön johtoryhmä laatii strategiaehdotuksensa hallitukselle. Hallitus vahvistaa strategian syyskuussa.

Tämän jälkeen liiketoiminta- ja tukiyksiköt valmistelevat omat vuositavoitteensa, joita täsmennetään syksyllä vuosisuunnittelun ja budjetoinnin yhteydessä ja jotka hyväksytään johtoryhmässä. Finnveran hallitus vahvistaa vuositavoitteet ja budjetin joulukuussa.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot