Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoittaja. Se tarjoaa suomalaisille pk-yrityksille lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia sekä vientiyrityksille vientitakuita ja vientiluottojen rahoitusta. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Finnveran toimintaa ohjaa ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Finnvera on hankkinut rahoitusta kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta vuodesta 2012 lähtien Medium Term Note –lainaohjelman puitteissa. Ohjelma on Suomen valtion takaama. Lainaohjelmalla hankittuja varoja käytetään sekä pk-yritysten että vientiluottojen rahoittamiseen.

Finnveran EMTN-ohjelman luokitus vastaa Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle annettua luokitusta. Moody’s:in luokitus Finnveralle on Aa1 ja Fitchin AA+.

Linkit ja liitteet: