Finnveran vuosi 2022

Tervetuloa tutustumaan Finnvera-konsernin vuoden 2022 vuosikertomukseen. Sivulta löydät koosteen vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja avainluvuista sekä pdf-raportit.

Toimitusjohtajalta

Koronapandemian, Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja epävarman toimintaympäristön sekä inflaation vaikutuksista huolimatta suomalaiset yritykset toimivat hyvin aktiivisesti vuonna 2022, ja Finnveran kotimaan ja viennin rahoitus olivat korkealla tasolla. Finnvera-konsernin tulos 2022 oli 55 miljoonaa euroa (153). Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat Finnveran strategian keskiössä ja yhä tiiviimpi osa rahoitustoimintaa.

PDF-raportit

Lataa Finnveran vuodesta kertovat raportit PDF-tiedostoina.

Finnvera-konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 (PDF)

Vuosikatsaus ja vastuullisuusraportti 2022 (PDF)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 (PDF)

Avainluvut

Kotimaan rahoitus


Myönnetty kotimaan rahoitus
 

1,1 mrd. e
(1,7)

 


Asiakasmäärä vuoden lopussa
 

24 400
(25 800)
 

Viennin rahoitus


Myönnetyt vientitakuut ja erityistakaukset

5,8 mrd. e
(4,3)


Myönnetyt vientiluotot

0,9 mrd. e
(0,7)

Finnvera-konserni


Tilikauden tulos
 

55 milj. e
(153)


Taseen loppusumma 
 

12,6 mrd. e
(12,2)

Näin Finnvera luo arvoa

Finnveran strategian kärkenä on vaikuttavuus. Rahoituksemme avulla asiakkaamme kasvattavat liikevaihtoaan ja tulostaan. Visiomme on: Asiakkaidemme menestys vahvistaa Suomen taloutta.

  

""

Ilmastovaikutusten tunnistamisessa ja raportoinnissa harppaus eteenpäin

Yksi Finnveran yhtiötason päätavoitteista vuodelle 2022 oli päästölaskennan kehittäminen ja laajempi raportointi. Yhtiö raportoi ensi kertaa suorista ja merkittävimmistä epäsuorista CO2-päästöistään vuoden 2021 lukujen pohjalta. Finnveran hiilijalanjälki oli 9 Mt CO2e, josta 99,993 prosenttia koostui rahoitetuista päästöistä.

Vuoden kohokohdat

Finnvera-konsernin vuoden 2022 tulos 55 miljoonaa euroa (153)

Tulokseen vaikuttivat erityisesti muutokset luotto- ja takaustappiovarausten määrissä. Venäjän vientitakuuvastuista alkuvuonna tehdyt tappiovaraukset olivat ennallaan, risteilyvarustamoiden tappiovarauksia purettiin ja kotimaan rahoituksen tappiovaraukset kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Epävarmuudesta huolimatta kotimaan rahoitus korkealla

Kokonaisuudessaan kotimaan rahoitus oli edelleen koronapandemiaa edeltänyttä aikaa korkeammalla tasolla ja korkeammalla kuin kertaakaan 2010-luvulla. Finnvera myönsi yrityksille kotimaan lainoja, takauksia ja vientitakauksia yhteensä 1,1 miljardia euroa. 

Vienninrahoituksen kysyntä vakaata

Finnvera myönsi pääasiassa suuryritysten vientikauppoihin vientitakuita ja erityistakauksia yhteensä 5,8 miljardia euroa (4,3). Viennin rahoituksen vuosittaiseen volyymiin vaikuttaa aina yksittäisten suurten vientikauppojen ajoittuminen.

Finnveran rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa

Vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat strategian ytimessä. Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana on merkittävä. Suurimmat vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin syntyvät rahoitettujen teollisten vientihankkeiden kautta.

Jaa sivu: