Etsi Finnverasta

Esittely

Edellinen sivu

Finnvera Lyhyesti

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).

Finnvera takaa viennin rahoitukseen liittyviä poliittisia tai kaupallisia riskejä. Poliittiset riskit ovat suomalaisen viejäyrityksen asiakkaan sijaintimaan taloudellisesta tai poliittisesta tilanteesta aiheutuvia riskejä. Kaupalliset riskit liittyvät joko ostajaan tai sen rahoittajapankkiin.

Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö ja valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Finnveran toiminnan tavoitteina ovat muun muassa aloittavan yritystoiminnan lisääminen, pk-yritysten muutostilanteiden rahoituksen mahdollistaminen ja yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta.

Avainluvut

Tilanne
30.06.2017
Asiakkaita
27 700
Työntekijöitä
360

Vastuukanta

Pk-yritysrahoitus
2,6 mrd. €
Viennin rahoitus
22,0 mrd. €

Yhtiö hankkii vientiluottojen ja kotimaan toiminnan rahoittamiseen tarvitsemansa varat kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Finnvera voi saada varainhankintaansa Finnvera-lakiin perustuen valtion takauksia yksittäisille lainoille sekä lainaohjelmille. Yhtiöllä on käytössään valtion takaama 6 mrd euron EMTN-lainaohjelma, jolla on seuraavat luottoluokitukset:

  • Moody’s: Aa1
  • Standard & Poor’s: AA+

31.12.2016 Finnveralla oli lainaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettuja velkakirjoja seuraavasti:

  • EUR 3.250.000.000
  • USD 1.300.000.000
  • SEK 3.500.000.000

Lisäksi Finnveralla oli vuoden 2016 lopussa muuta pitkäaikaista velkaa 213,5 miljoonaa euroa sekä valtion pääomalainoja 70,0 miljoonaa euroa.

Valtio osallistuu Finnveran luotto- ja takaustappioiden kattamiseen, minkä vuoksi yhtiö voi antolainaustoiminnassaan ottaa suurempia riskejä kuin pankit tavallisesti.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot