Etsi Finnverasta
Pk-yritys

Oletko perustamassa tai ostamassa yritystä, investoimassa tai satsaamassa ulkomaille?

Tutustu Takaisin
Suuryritys

Kaikki vientitakuista ja -luotoista sekä muista kansainvälistymistä palvelevista ratkaisuistamme

Tutustu Takaisin

Omistajanvaihdos

Harkitsetko yrityksen myymistä tai ostamista? Omistajanvaihdos herättää kysymyksiä sekä myyjälle että ostajalle. Mikä on yrityksesi arvo? Mitä sinun ostajana tulisi huomioida yrityskaupassa ja mistä saat tarvittavan rahoituksen? Olemme koostaneet aiheeseen liittyvää tietoa yhteen paikkaan.

Katso lisää

Yhdessä eteenpäin

Finnvera parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.

Tervetuloa mukaan.
Katso video Tutustu Finnveraan
Positiivisen käänteen vuosi 2017

Tavoitteenamme on, että rahoittamamme yritykset menestyvät, kasvavat ja kansainvälistyvät. Itse haluamme olla rohkeasti uudistuva ja ketterä erityisrahoittaja. Voit tutustua vuosikertomuksessamme siihen, miten onnistuimme kaikessa tässä vuonna 2017.

Tutustu vuosikertomukseemme
Alkutakaus aloittaville yrityksille

Alkutakaus on tarkoitettu henkilöomisteisille yrityksille, joiden kaupparekisteriin merkitsemisestä on kulunut enintään kolme vuotta. Pankki hakee takausta puolestasi Finnveralta.

Lue lisää
Tiedotteet
16.03.2018
Finnveran yhtiökokous: hallintoneuvostoon uusia jäseniä – hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla

Finnvera Oyj Pörssitiedote 16.3.2018, klo 17.15Finnveran yhtiökokous valitsi 16.3.2018 uusia jäseniä yhtiön hallintoneuvostoon. Hallituskokoonpanoon ei tullut muutoksia.Hallintoneuvoston uusia jäseniä ovat kansanedustajat Pia Kauma ja Anne Louhelainen sekä puheenjohtaja Timo Saranpää.Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Antti Rantakangas ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Krista Kiuru. Jäseninä jatkavat kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björkbacka, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja Lasse Hautala, kansanedustaja Laura Huhtasaari, kansanedustaja Timo Kalli, työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki, toimitusjohtaja Kari Luoto, pääekonomisti Veli-Matti Mattila, kansanedustaja Ville Niinistö, toimitusjohtaja Carita Orlando, tiimipäällikkö Olli Rantanen, kansanedustaja Eero Suutari ja johtava asiantuntija Tommi Toivola.Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa EKP:n Pankkivalvonnan neuvoston jäsen Pentti Hakkarainen. I varapuheenjohtajana jatkaa ylijohtaja Pekka Timonen ja II varapuheenjohtajana ylijohtaja Terhi Järvikare. Jäseninä jatkavat OTK Kirsi Komi, KTM Ritva Laukkanen, ekonomi Pirkko Rantanen-Kervinen ja yrittäjäneuvos, hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting.Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi hallituksen ehdotuksen emoyhtiön voittovarojen käyttämisestä.Varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha-Pekka Mylén.Lisätietoja:toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400hallintojohtaja Risto Huopaniemi, puh. 029 460 2520

Uutiset
15.03.2018
Ostajarahoituksen järjestäminen suomalaisen vientiyrityksen asiakkaalle usein edellytys kaupan syntymiselle

Suomalaisten vientiyritysten näkymät ovat Suomelle tärkeillä vientitoimialoilla hyvät. Finnveran vientitakuiden ja erityistakausten vastuukannasta yli puolet on vientiyritysten tulevien vuosien toimituksiin liittyviä tarjouksia tai sopimuksia. Ne ulottuvat parhaimmillaan jopa vuoteen 2024 saakka. Vaikka viennin rahoituksen vastuukanta on kasvanut, se ei suoraan merkitse luottoriskien kasvua. Rahoituksen järjestäminen tärkeydestä kertoo se, että ostajarahoitus suomalaisen vientiyrityksen ulkomaiselle asiakkaalle voi olla edellytys sille, että suomalaisyritys voittaa kauppasopimuksen.Finnveran suuryritysten vientitakuiden ja erityistakausten vastuukanta oli 22,2 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa (18,1). Vastuukanta kasvoi edellisvuodesta noin 23 prosenttia. Vuoden lopun vastuukannasta noin 9 miljardia euroa on jo nostettuja vastuita. Suurempi osuus on siis tuleviin kauppoihin eli esimerkiksi laite- tai laivatoimituksiin liittyviä sitoumuksia. Näin pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa kysyntää Finnverassa ei ole aiemmin nähty.–Kasvava rahoitustarve oli tiedossa jo vuonna 2016, ja viime vuoden aikana suomalaisyritykset saivat kauppaneuvotteluja sinetöityä. Finnveran viennin rahoituksen enimmäisvaltuuksien nosto vuoden 2017 alusta mahdollisti sen, että viime vuoden aikana pystyimme tekemään historiallisen suuria rahoitusjärjestelyjä vientiyrityksille. Ostajarahoitusjärjestelyillä varmistetaan yhä useammin se, että suomalainen vientiyritys voi tarjota tuotettaan ulkomaiselle ostajalle yhtä hyvillä ehdoilla kuin ulkomaiset kilpailijat. Vientitakuulaitoksena Finnveralla on iso rooli rahoitushankkeissa laina-aikojen ollessa pitkiä, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta Finnverasta.Tyypillinen tilanne on esimerkiksi se, kun ulkomainen varustamo kilpailuttaa telakoita laivatilauksessa. Varustamo eli ostaja saa kauppasopimuksen yhteydessä Finnveralta rahoituslupauksen, joka takaa rahoituksen laivan ostamiseen. Laina nostetaan, kun alus on valmis ja suomalainen telakka luovuttaa sen ostajalle. Ostaja maksaa lainan takaisin tämän jälkeen, alusten tapauksessa tyypillisesti 12 vuoden aikana.Katso videolta, miten vientikaupan ostajarahoitus toimii käytännössä.– On tärkeää huomata, tuleviin toimituksiin liittyvistä sitoumuksista ei voi syntyä luottotappioita ennen lainan nostoa, ja siten raportoimamme viennin rahoituksen kasvu ei suoraan merkitse luottoriskien kasvua. Kuitenkin ostajarahoituksen tarjoaminen voi usein olla ratkaisevaa siinä, että suomalainen yritys voittaa tarjouskilpailun. Tämä puolestaan takaa työtä suomalaisille, Haarasilta sanoo.Mahdollisiin luottoriskeihin Finnvera varautuu arvioimalla perusteellisesti kunkin ostajan liiketoiminnan. Lisäksi vientitakuutoiminnasta syntyvät voitot rahastoidaan puskurirahastoon. Yhteensä vientitakuutoiminnalle on kertynyt noin 1,4 miljardin euron puskurivarat mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Riskeihin varaudutaan myös jälleenvakuutuksilla, jotka ovat keskeinen osa riskienhallintaa. Finnveran toiminta on ollut tavoitteiden mukaisesti itsekannattavaa yhtiön lähes 20 toimintavuoden ajan.Lisätiedot:Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Suuryritykset, Finnvera, puh. 029 460 2601Lue myös: Vientikaupan ostajarahoitus pähkinänkuoressa

Artikkelit
15.03.2018
Työn murros koskettaa myös yrittäjiä

Uuden teknologian siivittämän työelämän rakennemuutoksen on sanottu olevan Suomen suurimpia haasteita. Yrittäjän näkökulmasta työelämän muutos on sekä haaste että huikea mahdollisuus. Yritysten on nyt aivan keskeistä digitalisoitua, sanoo TEM:n Ilona Lundström.Työelämän murroksesta puhutaan paljon, mutta lähes aina työntekijän näkökulmasta. Mitä uusi teknologia ja työn pirstaloituminen tarkoittaa yrittäjälle?  Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston ylijohtajalle Ilona Lundströmille aihe on tuttu. Lundström kehottaa yrittäjiä pohtimaan sekä yrityksensä tulevaa henkilöstöpolitiikkaa että tapoja, joilla tekemistä voisi tehostaa digitalisaation keinoin.– Yrittäjät ovat se joukko, joka uudistaa työtä omalla tekemisellään. Kun työ muuttuu, työntekijöitä työllistävien yrittäjien pohdittavaksi tulee, millaista tulevaisuuden työ ja työelämä ylipäätään ovat. Olemme tähän mennessä tottuneet ostamaan ihmisen aikaa palkkasuhteen muodossa. Jo nyt ihmisellä saattaa olla useita päämiehiä ja hän myy aikansa palasina, tulevaisuudessa työsuhteet ovat taas uuden näköisiä.Uuden teknologian mukanaan tuoma rakennemuutos ja uudenlaiset työtavat vaativat Lundströmin mukaan yrittäjiltä jatkuvaa uudistumis- ja oppimiskykyä sekä ihmisenä että organisaationa, jota voidaan pitää nippuna eri kyvykkyyksiä.– Vaikka yhä useampi meistä saattaa tulevaisuudessa toimia yrittäjänä ja työllistää itsensä eri lähteistä, on hyvä muistaa, että jää varmasti esimerkiksi hoivatyön kaltaisia töitä, jotka säilyttävät nykyiset piirteensä.Minä + digiassistentti = yhdessä vahvemmatTyön murros haastaa myös instituutiot ja julkisen sektorin. Niidenkin on muututtava, sillä työn tekeminen ei voi olla kovin erilaista eri sektoreilla. Lundströmin mukaan tällä hetkellä aiheen ympärillä pyörii hyviä kysymyksiä ja alustavia kokeilevia vastauksia.Työ- ja elinkeinoministeriössä pohditaan nyt esimerkiksi sitä, millaisen työntekijän digiassistenttina toimiva tekoäly ja nykypäivän työntekijä yhdessä muodostavat. On perusteltua ajatella, että ihminen ja tekoäly ovat yhdessä vahvempia kuin erikseen.Vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriö lanseerasi kumppaneineen Reboot Finland -ohjelman, jonka tavoitteena oli vahvistaa paikallista innovaatiotoimintaa ja valjastaa sen tuomat edut kansalaisten käyttöön. Lisäksi tavoitteena oli tehdä Suomen digiosaamisesta kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia houkutteleva maa. Reboot Finland toteutti vuoden 2017 aikana sata konkreettista, uudistavaa digitekoa, jotka viitoittavat Suomen matkaa seuraavalle sadalle vuodelle. Tapahtumat lähtivät yritysten tarpeista, ja mukana oli kaikkea keskusteluista, kampanjoista ja ideakilpailuista hackathoneihin. Lundström piti Reboot Finlandia tärkeänä keskustelunavauksena.– Halusimme herätellä yrityksiä digitaalisuuden vyöryyn ja kysymään itseltään siihen liittyviä kysymyksiä: Mitä digitalisaatio tarkoittaa omalle bisnekselle? Teemmekö oikeita asioita? Rebootin rinnalle syntyi myös yrittäjien digikoulu, jossa nuoret diginatiivit valmentavat yrityksiä ympäri Suomea. Osa yrityksistä on jo edelläkävijöitä, osa tarvitsee apuja siihen ensimmäiseen askeleeseen, ja digikoulussa saa sekä vertaistukea että rohkaisua. Kampanja oli yksi Suomen juhlavuoden huipennuksista, mutta sen palvelut ja apu ovat olemassa edelleen.Suomesta maailman paras tekoälyn soveltajaDigitalisaatiosta puhuttaessa osa suomalaisyrityksistä lämmittelee, osa on jo hyvässä vauhdissa. Yhtä kaikki Lundström näkee suomalaisen digiosaamisen globaalina kansallisvalttina. Tekoäly on hyvä esimerkki.– Suomen tavoitteena on olla maailman paras tekoälyn soveltaja. Kaikki tekoälyratkaisut eivät luonnollisesti voi tulla Suomesta, mutta voimme olla niiden maailman paras soveltaja. Se voi olla Suomen anti maailmalle. Omassa luokassaan oleva Uudenkaupungin autotehdas tai Helsingin yliopiston tutkimus ovat tästä loistavia esimerkkiä. Julkisella puolella kehitämme Auroraa, kansalaisten tekoälyassistenttia, jonka teknologia on jo osin käytössä maahanmuuttovirastolla ja työvoimapalvelujen kehittämisessä.Enemmän kumppanuuksia yritysten ja julkisen sektorin välilleUsein mainittujen perinteisten suomalaisten vahvuusalojen, kuten telekommunikaation tai biotalouden, lisäksi Lundström nostaa esiin korkean terveysteknologia-osaamisen, joka veti hyvin silloinkin, kun muu Suomi yski.– Suomessa on tällä hetkellä maailman edistynein lainsäädäntö genomitietoon ja sen hyödyntämiseen liittyen niin kansalaisten kuin tiedon hyödyntäjän näkökulmasta. Meillä on myös alan edelläkävijäyrityksiä, eli koko ekosysteemi on koossa. Tämä tuo Suomelle strategisia investointeja. Kyse on siitä, miten näitä menestystarinoita monistetaan.OECD kritisoi kesällä 2017 Suomen innovaatiojärjestelmää ja kehotti Suomea kehittämään uusia yksityisen ja julkisen sektorin strategisia kumppanuuksia. Suomi reagoi tähän nopeasti: hallitus päätti käynnistää lippulaivainstituutit ja kasvumoottorit. Kumppanuusaloite voi tulla myös yksityiseltä sektorilta, yrityksen havaitsemista tarpeista, ja tässä Lundström pitää Finnveraa yhtenä palveluntarjoajana pk-yritysten tarpeisiin vastaamisessa.Yritysten rahoitusmahdollisuuksia Lundström pitää hyvänä.– Suuria aukkopaikkoja ei ole. Hallituksen kärkihankkeissa on laitettu täytäntöön uusia instrumentteja, kuten vuonna 2016 käynnistynyt juniorilainaohjelma pk- ja midcap-yrityksille, joissa Finnverallakin on iso rooli. Nyt on seurattava, miten nämä uudet instrumentit purevat ja oltava koko ajan hereillä, sillä huomenna tilanne voi olla eri.Rahoituksen kanssa yhtä tärkeää on kilpailukykyinen ja houkutteleva yritysympäristö, joka Lundströmin mukaan vaatii ennustettavuutta ja sitä tukevaa lainsäädäntöä unohtamatta niitä investointeja, joita teemme suomalaisiin ja suomalaiseen osaamiseen.Suomen peruskoulut ottivat juuri käyttöönsä uuden opetussuunnitelman, joka osaltaan vastaa tulevaisuuden osaamisen haasteisiin. Nykymaailmassa muun muassa korkeakoulutus on kilpailtu markkina – verkkokurssille voi kirjautua mihin tahansa Stanfordista Shanghaihin, joten jälkeen ei ole varaa jäädä.

Artikkelit
05.03.2018
Vahva tarina ruokkii kasvua: It-yritys palkkaa työttömiä ohjelmoijia

Alkutakaus auttoi kuolemanlaakson ylittämisessä, kiittelee Vuoden pirkanmaalaiseksi työnantajaksi valitun BearIT:n yrittäjä Teemu Karhu. Tamperelaisen BearIT:n kasvutarina on harvinainen muihin suomalaisiin yrityksiin verrattuna. Viisivuotiaan ohjelmistoyhtiön dna:ssa on vahva sosiaalinen ulottuvuus, sillä yritys haluaa palkata töihin ensisijaisesti työttömäksi jääneitä koodareita.Nykyään koodareista on Suomessa huutava pula, mutta viisi vuotta sitten tilanne oli toinen.– Nokia-muutoksen aikana Pirkanmaalla vapautui paljon osaamista ja itseltänikin loppuivat työt. Päätin silloin, että osaajat on saatava takaisin töihin. Kaikki eivät pitäneet minua ihan tervejärkisenä, sanoo toimitusjohtaja Teemu Karhu.Hänen mukaansa tarina ruokkii kasvua ja myös asiakkaat ovat alkaneet arvostaa yrityksen periaatteita. BearIT:n liikevaihto oli viime vuonna 1,6 miljoonaa euroa.Ohjelmistoyhtiö palkkasi vasta viime joulukuussa ensimmäisen, suoraan toisesta yrityksestä tulleen työntekijän. Tällä hetkellä työntekijöitä on yhteensä yli 20.– Meillä on eksoottinen ikärakenne, sillä keski-ikä on 50:n paikkeilla. Olemme palkanneet kokeneita tekijöitä, joilla ei ole ollut sitä osaamista, jota markkinat etsivät. He ovat kuitenkin oppineet asiat 1-2 kuukaudessa. Nyt osaamisen päälle tulee vahva työkokemus. He tietävät, miten kaikki kannattaa tehdä, Karhu perustelee.Vaikka ohjelmistoala on nyt kuuma, BearIT:n perälauta ei vuoda. Työntekijät ovat sitoutuneita yritykseen, joka antoi heille uuden mahdollisuuden työuralla.Kova kouluBearIT:n kasvu on huomattu muuallakin. Yhtiö palkittiin Vuoden työnantajayrityksenä Pirkanmaalla, ja se on noussut Deloitten kovimpien kasvuyritysten listalle.Karhu myöntää, että yrityksen ensimmäiset vuodet olivat ”hemmetin kova koulu”. Korporaatiomaailmassa tukifunktiot olivat olemassa, yrittäjänä kaikki piti opetella itse.Suurimpana haasteena oli tuottojen ja kulujen yhteensovittaminen sekä niin sanotun kuolemanlaakson ylittäminen. Kuolemanlaaksona pidetään aikaa, jolloin yritys on alle kolmevuotias.– Rahoituksen hakeminen oli vaikeaa. Elin ensimmäiset kaksi vuotta köyhyysrajan alapuolella. En maksanut itselleni palkkaa. Finnveran alkutakaus oli aivan ratkaisevaa, että pääsin kunnolla liikkeelle. Otin silloin 20 000 euroa, jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt ottaa maksimisumma, Karhu muistelee.Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta vanhoille yrityksille.Tuottojen ja kulujen suhde eli kassan kestävyys on ollut koetuksella etenkin ensimmäisiä työntekijöitä palkatessa.– Ensimmäiset neljä työntekijää olivat kovia taisteluja ja palkkauksen kynnys oli muutenkin korkea. Lopulta täytyi tehdä päätös, että haluanko oikeasti kasvaa. Kasvussa suurin jarruvarjo on palkkaamisen ja kassanhallinnan yhdistäminen, Karhu sanoo.BearIT:ssä on asetettu jo seuraava tavoite, jossa yhtenä vaihtoehtona on hakea lisää kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiö on tehnyt koeponnistuksia Sveitsissä.– Meillä on hurjaa kansainvälistä osaamista ja aika on nyt kypsä. Meidän tarinamme kantaa kyllä ulkomaillakin, Karhu uskoo.Turvaa yrityksesi käyttöpääomaFinnveran rahoituspäällikkö Saija Salin tunnistaa Karhun tilanteen monista muistakin alkuvaiheen kasvuyrityksistä. Hän pitää alkutakausta hyvänä rahoitusvaihtoehtona, sillä siihen ei vaadita omarahoitusosuutta.– Se on erittäin yrittäjäystävällinen. Alkutakauksen määrä riippuu paljon yrityksestä. Osa haluaa minimoida velan määrän, osa hakee enemmän, Salin kertoo.Alkutakauksen lisäksi Salin suosittelee kovaa kasvua hakevia yrityksiä turvautumaan luotolliseen tiliin. Se turvaa käyttöpääomaa.– Kassa on tiukoilla, kun henkilökuntaa palkataan paljon. Luotollinen tili tuo joustavuutta. Se on hyvä tuote kotimaisessa kasvussa. Luotollisen tilin myöntää pankki ja siihen voi hakea Finnveralta takausta, Salin sanoo.FAKTA: Mikä alkutakaus? Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta vanhoille yrityksille. Takaus on tarkoitettu erityisesti aloittavan yrityksen käyttöpääoma- ja investointitarpeisiin. Se ei käy yrityskauppoihin eikä toimitilahankintojen rahoittamiseen. Takaus sopii erityisesti pieniin rahoituksiin. Finnveran takausosuus on enintään 80 prosenttia, ja yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla enintään 80 000 euroa. Takauksen vähimmäismäärä on 5 000 euroa. Alkutakauksen hakeminen on yritykselle helppoa; yritys esittää rahoitushakemuksen omalle pankilleen, jonka jälkeen pankki arvioi liiketoiminnan uskottavuuden ja käy läpi laskelmat sekä hakijoiden luottokelpoisuuden ennen rahoituksen myöntämistä. Pankki hakee alkutakausta Finnverasta yrityksen puolesta. Alkutakaus voi olla myös osa isompaa rahoituskokonaisuutta. Taatun lainan takaisinmaksuaika voi olla maksimissaan kymmenen vuotta. Lue lisää alkutakauksesta täältä.Teksti: Kimmo Koivikko

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot