Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityksille, joiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme vuotta ja joiden omistajat ovat luonnollisia henkilöitä. Alkutakaus voidaan myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekisteröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan osuuskunnalle.

Tutustu oheisella videolla aloittavien yritysten rahoitukseen tarkoitettuun alkutakaukseen ja kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitukseen tarkoitettuun pk-takaukseen.

Hakeminen

Oma pankkisi hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta. Sinun tai yrityksesi ei tarvitse olla suoraan yhteydessä Finnveraan.

Ehdot

Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 % kuitenkin siten, että yhdelle yritykselle myönnettyjen alkutakausten määrä voi olla yhteensä enintään 80 000 euroa. Alkutakauksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa.

Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta.

Takauksen edellytyksenä on, että yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa.

Taattava luotto

Velkakirjaluotto

Vakuudet

Edellytämme alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25 % Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Toimiala- ja muut rajoitukset

Toimialoina voivat olla muut kuin varsinainen maatilatalous, metsätalous tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointi. Alkutakaus ei sovellu yritys- ja liiketoimintakauppojen, yrityksen omien osakkeiden hankkimisen, toimitila- tai ajoneuvohankintojen eikä viennin rahoittamiseen.

Lisäksi EU:n valtiontukisäännökset (alkutakaus sisältää de minimis-tukea) rajoittavat alkutakauksen käyttöä kuljetusvälineiden ja -laitteiden hankinnan rahoittamisessa, kun yritys harjoittaa rahdinkuljetusta toisen lukuun.

Hinta

Alkutakauksesta perittäviä maksuja ovat takausprovisio sekä toimitusmaksu. Takausprovisio veloitetaan 3 kk välein, ja sen suuruus on 3 % p.a. pankin ilmoittamasta takaussaldosta. Toimitusmaksu on 1 % takauksen määrästä.

 

Alkutakaus perustuu Finnveran ja pankkien väliseen alkutakaussopimukseen, mikä mahdollistaa takaushakemuksen nopean käsittelyn Finnverassa. Sopimuksessa ovat mukana Aktia Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Nordea Pankki Oyj, Oma Säästöpankki Oyj, OP-Ryhmä (OP-palvelut Oy), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta ja Säästöpankkiliitto osk. Jos pankkisi ei ole liittynyt alkutakauksen käyttäjäksi, voidaan pankin myöntämien lainojen takauksena käyttää Finnveran muita takauksia.