Etsi Finnverasta

Yrityksen perustamisvaiheessa

Edellinen sivu

Rahoitussuunnittelu

Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta. Usein on luontevinta hakea rahoitusta pankista. Tällöin Finnveran osittainen takaus (alkutakaus), jonka pankki hakee puolestasi Finnveralta, voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Rahoitustarpeen suuruus selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman, jotka tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi, voit tehdä esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelusta löytyvällä sähköisellä työkalulla.

Linkit ja liitteet

Haettava rahoitus alle 50 000 €

Jos haet lainaa pankista ja yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, voi Finnveran osittainen takaus olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen. Aloittaville pk-yrityksille suunnattu alkutakaus on tuote, jota pankki hakee puolestasi Finnveralta. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti. Alkutakausta käytettäessä Finnveran takausosuus voi olla korkeintaan 80 %.

Laina suoraan Finnveralta

Finnvera voi myös toimia perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana, jos Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus.

Finnveran lainarahoituksen vähimmäismäärä on 10 000 euroa.

Haettava rahoitus yli 50 000 €

Jos hankkeen rahoitustarve on yli 50 000 euroa, tarvitaan hankkeeseen aina mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Ulkopuolisen rahoituksen osuus voi jakaantua Finnveran ja pankin välillä seuraavasti:

  • Finnvera ja pankki myöntävät kumpikin oman erillisen lainan.
  • Pankki myöntää koko rahoitustarpeen kattavan lainan, jolle haetaan Finnveran osittainen takaus. Mikäli Finnveran takauksen määrä on enintään 80 000 e ja takausosuus enintään 80 %, pankki voi hakea takauksen (alkutakaus) puolestasi suoraan Finnveralta.

Finnveran osuus rahoituksesta

Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Voimakkaasti kasvavien, kansainvälistyvien ja innovatiivisten yritysten hankkeissa Finnveralla on erityinen mahdollisuus toimia tilapäisenä päärahoittajana yli 50 %:n rahoitusosuudella.

Kaupan tai toimituksen edellyttämässä valmistusaikaisessa rahoituksessa Finnveran rahoitusosuus voi tapauskohtaisesti olla jopa 80 %.

Vaadittava omarahoitusosuus

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10-20 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)

Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

Katso kaikki yhteystiedot