Rahoitussuunnittelu yrityksen perustamisvaiheessa

Content Sections

Rahoitussuunnittelu

Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman, jotka tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi, voit tehdä esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelusta löytyvällä sähköisellä työkalulla.

Finnveran takausten alaraja on 10 000 euroa ja lainarahoituksen alaraja 50 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan koske yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettävää yrittäjälainaa, jonka alaraja on 10 000 euroa.

Alkutakaus

Usein on luontevinta hakea rahoitusta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran osittainen takaus (alkutakaus), jonka pankki hakee puolestasi Finnveralta, voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Käsittelemme pankin tekemän alkutakaus-hakemuksen yleensä kolmen arkipäivän aikana. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti. Alkutakausta käytettäessä Finnveran takausosuus pankin myöntämästä lainasta voi olla korkeintaan 80 % ja takauksen kokonaismäärä enintään 80 000 euroa.

Jos alkutakaus ei syystä tai toisesta sovellu hankkeesi rahoitukseen, voidaan lainan vakuudeksi hakea myös muuta Finnveran takausta. Tällöin sinun tulee hakea takausta itse sähköisessä asiointipalvelussamme.

Lue lisää Finnveran takauksista

Lainarahoitus

Finnvera voi toimia aloittavan yrityksen rahoittajana myös myöntämällä yritykselle lainan. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia. Rahoitustarpeen suuruus selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Jos hankkeen rahoitustarve on yli 50 000 euroa, tarvitaan hankkeeseen aina mukaan myös muita rahoittajia, yleensä pankki, sekä riittävä omarahoitusosuus. Yrityskaupoissa myös myyjäosapuoli voi toimia kaupan osittaisena rahoittajana.

Finnveran lainarahoituksen vähimmäismäärä on 50 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan koske yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettävää yrittäjälainaa, jonka vähimmäismäärä on 10 000 euroa.

Rahoituksen jakautuminen ja omarahoitus

Finnveran lainan tai takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Tyypillisesti rahoitusosuus on 50 % hankkeen ulkoisesta rahoituksesta (Finnvera ja pankki yhdessä). Alkutakausta käytettäessä Finnveran takausosuus voi olla jopa 80 % pankin myöntämästä lainasta, kuitenkin korkeintaan 80 000 e.

Vaadittava omarahoitusosuus

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 10–15 % ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 % omarahoitusosuutta.