Rahoitussuunnittelu yrityksen perustamisvaiheessa

Sisällysluettelo

Rahoitussuunnittelu

Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman voit tehdä esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palvelusta löytyvällä sähköisellä työkalulla, ja ne tarvitaan myös Finnveran rahoitushakemuksen liitteeksi.

Rahoitustarpeen suuruus selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Finnveran takausten vähimmäismäärä on 10 000 euroa.

Lue myös:

Alkutakaus

Usein on luontevinta hakea rahoitusta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, ratkaisu rahoituksen järjestymiseen voi olla Finnveran alkutakaus, jonka pankki hakee puolestasi Finnveralta. Alkutakaus soveltuu hyvin myös pieniin rahoitustarpeisiin, koska alkutakauksella taattavan lainan vähimmäismäärä on 12 500 euroa.

Käsittelemme pankin tekemän alkutakaus-hakemuksen yleensä kolmen arkipäivän kuluessa. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti. Alkutakausta käytettäessä Finnveran takausosuus voi olla enintään 80 % pankin myöntämästä lainasta ja takauksen kokonaismäärä enintään 80 000 euroa. Finnvera ei edellytä hankkeeseen omarahoitusosuutta, vaan sen määrä neuvotellaan lainan myöntävän pankin kanssa

Jos alkutakaus ei syystä tai toisesta sovellu yrityksesi hankkeen rahoitukseen, voidaan lainan vakuudeksi hakea myös muuta Finnveran takausta. Voit hakea takausta itse sähköisessä asiointipalvelussamme tai pyytää pankkiasi hakemaan takausta.

Lue lisää Finnveran takauksista

Rahoituksen jakautuminen ja omarahoitus

Finnvera-takauksen osuus kokonaisrahoituksesta vaihtelee tapauskohtaisesti. Aloittavan yrityksen rahoituksesta Finnveran rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeesta. 

Vaadittava omarahoitusosuus

Vaadittavan omarahoitusosuuden suuruus vaihtelee hankkeen sisällön mukaisesti. Tyypillisesti edellytämme investoinneissa 15 %:n ja yrityskaupoissa sekä sukupolvenvaihdoksissa 20 %:n omarahoitusosuutta.