Rahoituksen hinta

Sisällysluettelo

Rahoituksen hinta

Finnvera perii tarjoamastaan lainarahoituksesta korkoa (viitekorko + marginaali) ja takauksista takausprovisiota. Näiden lisäksi veloitetaan myönnetystä rahoituksesta toimitusmaksu.

Lainojen viitekorkona käytetään kuuden kuukauden euribor-korkoa. Viitekorkoon lisättävä marginaali vaihtelee yrityksen riskiluokituksen sekä käytettävissä olevien vakuuksien mukaan. Riskiluokitus perustuu yhtiön taloudellisen tilanteen ja liiketoiminnan näkymien arviointiin. Lopullinen korko kerrotaan rahoitustarjouksessa.

Alkutakauksesta ja pk-takauksesta perittäviä maksuja ovat takausprovisio sekä toimitusmaksu. Takausprovisio veloitetaan 3 kk välein. Toimitusmaksu on 0,1 % takauksen määrästä. Muista takauksista perittävän takausprovision suuruus määräytyy samoilla periaatteilla kuin lainojen marginaali.

Finnvera ei kilpaile rahoituksen tarjoajana pankkien kanssa.

Palveluhinnasto

Toimenpide

Hinta

Luotto- tai takaussopimuksiin liittyvät ehtojen muutokset kuten maksuohjelman muutokset sekä laina- ja takausajan muutokset

0,25 % luoton tai takauksen määrästä, kuitenkin vähintään 50 €  (lisäksi lainamarginaalin tai takausprovision korotus)

Pidennys rahoitustarjouksen tarjousaikaan

0,2 % tarjotun rahoituksen määrästä / 3 kk pidennys

Vakuusmuutos

alkaen 100 €

Toimeksiannosta tehtävät selvitykset

alkaen 50 €

Pikamääräystoimitusmaksu

30 €

Asiakkaan tilaama saldotodistus *

15 €

Asiakkaan tilaama vakuustodistus *

30 €

Laskutuskulu

6 €

Maksumuistutus

7,44 €

Ilmoitus erääntyneistä saatavista takaajille ja pantinantajille

7,44 € / ilmoitus

Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa

35 €

Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa mutta enintään 1 000 euroa

50 €

Maksuvaatimus, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa

70 €

Samasta saatavasta lähetettävästä uudesta maksuvaatimuksesta veloitetaan puolet ensimmäisestä maksuvaatimuskulusta.  

Tratta, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa

17,50 €

Tratta, jos saatavan pääoma on yli 100 euroa mutta enintään 1 000 euroa

25 €

Tratta, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa

35 €

* Lähetetään kuluitta asiakkaalle kerran vuodessa, noin kaksi viikkoa tilikauden päättymisen jälkeen.

Palveluhinnasto sisältää yleisimmät veloitettavat kulut, palkkiot ja muut maksut. Hinnastossa mainituista hinnoista voidaan poiketa tavanomaista suurempien työkustannusten vuoksi. Tämän hinnasto on voimassa toistaiseksi. Muut hinnat selviävät asioinnin yhteydessä.