Etsi Finnverasta

Yrityksen perustamisvaiheessa

Edellinen sivu

Alkutakauksen hakeminen

Aloittavalle yritykselle on usein luontevinta hakea rahoitusta omasta pankista. Jos yritykseltäsi puuttuu pankin edellyttämiä vakuuksia, Finnveran alkutakaus voi olla ratkaisu pankkirahoituksen järjestymiseen.

Pankki hakee alkutakausta puolestasi Finnveralta, joten sinun tai yrityksesi ei tarvitse rahoitusta hakiessasi olla lainkaan suoraan yhteydessä Finnveraan.

Lue lisää: Alkutakaus

Muun rahoituksen hakeminen

Jos alkutakaus ei syystä tai toisesta sovellu hankkeesi rahoitukseen, voit hakea muita Finnveran rahoitusratkaisuja turvallisesti ja helposti sähköisessä asiointipalvelussamme. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai Katso-organisaatiotunnisteella.

Rahoitusta haettaessa yrityksen ei tarvitse olla vielä perustettuna. Finnveran myöntämä rahoitus on kuitenkin käytettävissäsi vasta siinä vaiheessa kun yrityksesi on perustettu ja se on saanut y-tunnuksen.

Rahoituksen hakijan, joka tunnistautuu sähköiseen asiointipalveluumme, pitää olla nimenkirjoitusoikeuden omaava yrityksen vastuuhenkilö tai perustettavissa yrityksissä yrityksen omistaja. Rahoitushakemuksessa yrityksen yhteyshenkilöksi voidaan kirjata edellä mainittujen lisäksi myös yrityksen valtakirjalla toimiva työntekijä.

Asioi sähköisesti

Miten yritystä arvioidaan?

Jos pankki hakee lainansa vakuudeksi Finnveran alkutakausta, takauspäätöksemme pohjautuu pankin tekemään arvioon yrityksen luottokelpoisuudesta ja menestymismahdollisuuksista.

Muiden rahoitusratkaisujen kohdalla Finnvera tekee selvityksen yrityksen mahdollisuuksista harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja toteuttaa suunnitelmansa.

Selvityksessä arvioidaan yrityksen tavoitteita, taloudellista tilaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä paikallista kilpailutilannetta samoin kuin yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Yrittäjän henkilökohtaisen talouden tulee myös olla kunnossa.

Vakuuksien merkitys

Vaikka rahoituspäätöksemme perustuu yrityksen menestymismahdollisuuksien arviointiin, on vakuuksillakin oma roolinsa. Vakuuksien tarve tarkastellaan jokaisen hankkeen kohdalla erikseen.

Alkutakausta hakevan yrityksen pääosakkailta edellytämme omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25 % Finnveran takauksen määrästä. Omavelkaisen takauksen vähimmäismäärä on 3 000 euroa.

Muiden rahoitusratkaisujen osalta edellytämme osakeyhtiön pääosakkaalta ensisijaisesti sijoitusta yhtiön omaan pääomaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, henkilötakausta. Sijoituksen tai henkilötakauksen määrä on 25 % vastuun määrästä, kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Toiminimien haltijat, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat muutoinkin yrityksensä lainasta aina henkilökohtaisesti

Suuremmissa rahoitustarpeissa käytetään usein vakuutena yrityskiinnityksiä tai kiinteistökiinnityksiä. Yrittäjän omistamaa, omassa käytössä olevaa asuntoa Finnvera ei kuitenkaan käytä rahoituksen vakuutena.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Alkutakaus-hakemusten käsittely tapahtuu pankin Finnveralle toimittamien tietojen perusteella.

Jos haet itse muita Finnveran rahoitusratkaisuja sähköisessä asiointipalvelussamme, rahoitushakemukselle tarvitaan mm. seuraavat tiedot yrityksestä, yrittäjästä ja hankkeesta:

  • yrityksen, yrittäjän ja yrityksen omistajan perustiedot
  • kuvaus rahoitettavasta hankkeesta
  • suunnitelma hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Hakemuksen käsittelyä varten tarvitsemme lisäksi yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman kolmelle seuraavalle vuodelle. Nämä tiedot pitää antaa erillisenä liitteenä tai täyttää hakemuksen välilehdille.

Toimivalta yritykseltä tarvitsemme lisäksi kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot ja kuluvalta tilikaudelta viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon. Yrityskaupassa liitetään hakemukseen myös ostettavan yrityksen kolmen edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot sekä yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus, jos sellainen on saatavilla.

Hakemukseen voit lisätä myös muita liitteitä, joita pidät tärkeinä hakemuksen käsittelyn kannalta. Aloittavan pienyrittäjän on hyvä täyttää sähköiseen hakemukseen sisältyvä yksityistalouden tulo- ja menoarviolaskelma.

Rahoituspäätös

Alkutakaus

Käsittelemme pankin tekemän alkutakaus-hakemuksen yleensä kolmen arkipäivän aikana ja toimitamme tiedon rahoituspäätöksestämme pankille. Lainan ehdot ja takaisinmaksu määräytyvät pankin kanssa tehtävän lainasopimuksen mukaisesti.

Muut rahoitusratkaisut

Jos haet itse muita Finnveran rahoitusratkaisuja sähköisessä asiointipalvelussamme, otamme sinuun yhteyttä puhelimitse noin viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Pienissä hankkeissa teemme päätökset noin kahdessa viikossa. Suuremmissa rahoitustarpeissa pyrimme tekemään päätökset asiakkaan hankkeen vaatimassa ajassa.

Myönteinen päätös

Saat Finnveralta rahoitustarjouksen, jos hakemuksesi hyväksytään. Jos päätät hyväksyä tarjouksen, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä tarjouksessa mainittuun yhteyshenkilöön sopiaksesi lainan nostosta tai takauksen voimaantulosta.

Kun rahoitustarjouksen ehdot on täytetty ja rahoitusasiakirjat allekirjoitettu, voidaan laina maksaa ilmoittamallesi tilille tai takaus antaa toisen rahoittajan myöntämälle luotolle tai muulle sitoumukselle.

Kielteinen päätös

Jos rahoituspäätös on kielteinen, lähetämme siitä kirjallisen ilmoituksen perusteluineen. Lisäksi käymme tarvittaessa yksityiskohdat läpi puhelimitse.

Yleisimmät syyt hakemuksen hylkäämiseen:

  • Kannattavalle liiketoiminnalle ei katsota olevan edellytyksiä.
  • Yrityksen taloudellinen tilanne on liian haastava ulkopuoliselle rahoittajalle.
  • Finnvera ei voi lakisäännösten vuoksi rahoittaa yrityksen toimialaa.
  • Alan kilpailutilanne on liian kireä ja alalla on ylikapasiteettia.
  • Hankkeesta puuttuu riittävä omarahoitusosuus.
  • Hakijalla on maksuhäiriöitä tai verovelkoja.

Kielteisestä lainapäätöksestä huolimatta Finnveran osittainen takaus toisen rahoittajan myöntämälle luotolle tai muulle sitoumukselle voi olla ratkaisu rahoituksen järjestymiseen.

Kaikissa hakemuksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Finnveran puhelinpalveluun, puh. 029 460 2580.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot