Verksamhet

Finnvera vill genom sin finansieringsverksamhet förbättra finländska företags konkurrenskraft - deras möjligheter att verka och växa både hemma och internationellt. Finnvera söker företagskunder som befinner sig i ett förändringsskede och har förutsättningar att nå framgång.

Kunderna erbjuds kompletta finansieringslösningar, som omfattar Finnvera-koncernens egna produkter samt service som tillhandahålls av offentliga och privata finansiärer.

  • Förstasidan Onlinetjänst

    Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

  • Förstasidan Telefonservice

    Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).