Telefontjänst

Öppettider

Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9-16.15

Telefonnummer

Vår telefontjänst ger dig råd i frågor som gäller att grunda och finansiera ett företag. Vi hjälper dessutom till med att fylla i elektroniska ansökningar och med frågor som gäller de övriga elektroniska tjänsterna.

Obs! Samtal, son ska kopplas vidare, se Växel.

Vår telefontjänst ger service på tre språk:

finska 029 460 2580
svenska 029 460 2581 
engelska +358 29 460 2582

Telefonväxel

Finnveras riksomfattande växel: 029 460 11

Ring till växeln om du vill kontakta någon särskild person eller om samtalet ska kopplas vidare t.ex. till Finnveras regionkontor.

Samtalspris

För samtal till dessa servicenummer debiteras från trådtelefon lokalnätsavgift (lna) och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift (msa).

  • Förstasidan Onlinetjänst

    Via onlinetjänsten kan Finnveras kunder lämna finansieringsansökningar på ett säkert sätt.

  • Förstasidan Telefonservice

    Vår telefontjänst är öppen må-fr kl. 9.00-16.15.

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen, riskkapital och exportgarantier. Finnvera delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Finnvera är en statsägd specialfinansiär och Finlands officiella exportgarantiinstitut, Export Credit Agency (ECA).