Raportointi ja arvostusperiaatteet

Raportointi

Finnvera on Euroopan Pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) jäsen ja noudattaa sen Reporting Guidelines -raportointiohjeistusta.

Suorien sijoitusten osalta EVCA:lle raportoidaan neljännesvuosittain tiedot kaikista uusista sijoituksista. Lisäksi puolivuosittain raportoidaan rahaston (Aloitusrahasto Vera Oy) hallitukselle kohdeyritysten tilasta yritysten itse toimittamien tietojen pohjalta. Kohdeyritykset sitoutuvat osakassopimuksessa toimittamaan Finnveralle tarvittavat raportointitiedot.

Rahastosijoitusten osalta  kohderahastojen toiminnasta raportoidaan vuositasolla rahaston (Veraventure Oy) hallitukselle. Rahastoraportti laaditaan hallinnointiyhtiöiltä kerättävistä tiedoista.

Arvostusperiaatteet

Arvioidessaan kohdeyritystensä arvoa Finnvera noudattaa Euroopan Pääomasijoitusyhdistyksen (EVCA) ja Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) ohjeita sijoitusten arvostuksista varovaisuusperiaatteita noudattaen.

Etsitkö tietoa kasvuun, kansainvälistymiseen tai yrityskauppoihin liittyvistä rahoitusratkaisuista? Haluatko kenties kuulla, mitä ratkaisuja vientikaupan riskeiltä suojautumiseen voimme tarjota?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä kahden työpäivän sisällä ja kerromme lisää tarjoamistamme palveluista.

Finnvera

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).